Pytlarczyk z Pekao: Przy niskich stopach wprowadzenie TLTRO mogłoby być opcją

Aktualności

Przy założeniu, że stopy procentowe w Polsce przez długi czas pozostaną niskie, rozwiązanie w rodzaju programu długoterminowych operacji refinansujących TLTRO mogłoby być jedną z opcji w zestawie zastosowywanych instrumentów polityki pieniężnej, uważa główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk.

"Rozwiązania typu TLTRO, czyli finansowanie podpięte pod projekty inwestycyjne w kredytowaniu przedsiębiorstw to jest coś, co się w Polsce nie wydarzyło. Musimy uznać perspektywę niskich, zerowych stóp procentowych w ciągu najbliższych lat. Musimy przyjąć prognozę, że stopy będą bardzo niskie. Oczekiwania można mieć takie, że 'funding for lending' - programy typu TLTRO to jest coś, czego w zestawie rozwiązań zaproponowanych przez Narodowy Bank Polski brakuje" - powiedział Pytlarczyk podczas debaty w ramach Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 2020. Kongres jest inicjatywą Gdańskiej Akademii Bankowej, jego współorganizatorem jest Bank Pekao, a agencja ISBnews - partnerem medialnym.

Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak ocenił, że TLTRO nie byłyby w tej sytuacji substytutem kredytów, tylko instrumentem wspierający akcję kredytową sektora przedsiębiorstw.

Wskazał, że regulacje negatywnie wpływają na sytuację banków w środowisku obecnych niskich stóp procentowych.

"W polskim przypadku istotnym elementem jest podatek bankowy, składki na BFG, czy też inne elementy składające się na politykę pieniężną - jak polskie QE, które obniża krzywą dochodowości, co z kolei podwyższa tzw. 'reversal ineterest rates'" - powiedział Bujak podczas Kongresu.

Pytlarczyk zaznaczył, że zmiana buforów jest sygnałem, że obecna sytuacja i otoczenie niskich stóp procentowych jest wymagające dla polskiego sektora bankowego, który będzie musiał podlegać procesom konsolidacji.

"W sytuacji tak dużych obciążeń wynikających z regulacji i otoczenia niskich stóp procentowych polski sektor bankowy będzie musiał bardzo szybko zmienić swoją strukturę, żeby nadal generować zadowalające zyski" - dodał główny ekonomista Pekao.

Zdaniem Bujaka, konsolidacja sektora bankowego w Polsce jest naturalnym kierunkiem, w obecnej sytuacji - jeszcze bardziej zasadnym.

"Konsolidacja polskiego sektora bankowego w środowisku niskich stóp procentowych jest jeszcze bardziej zasadna niż była wcześniej, przed pandemią" - powiedział Bujak.

Kolejnym wyzwaniem dla sektora bankowego w otoczeniu niskich stóp procentowych jest przyspieszenie procesu digitalizacji.

"W bankowości korporacyjnej, obniżki stopy są mniej dotkliwe, bo jest więcej pola manewru" - wskazał główny ekonomista Pekao.

Pytlarczyk podkreślił, że digitalizacja i informatyzacja w bankowości korporacyjnej i detalicznej będzie głównym wyścigiem w najbliższych kilku latach.

"Jeśli ktoś zrobi dobrą platformę dla mikroprzedsiębiorstw, średnich firm, a także uprości proces i zautomatyzuje go - to poprawi to strukturę kosztową i będzie możliwość wygenerowania lepszych wyników finansowych" - dodał.

"Patrząc na konsensus prognoz, ożywienie gospodarcze nastąpi w przyszłym roku. Wszyscy są optymistyczni co do prognoz na 2022 i 2023, że ubytki w aktywności gospodarczej uda się nadrobić. Nie jestem pewien, czy to będzie na tyle duże nadrobienie ubytków w poziomie konsumpcji i PKB, w efekcie pandemii, by nastąpiła pełna normalizacja. Jednym z powodów, dla którego banki centralne, a także polski bank centralny nie będą się spieszyły pomimo pewnego wzrostu inflacji do normalizacji stóp procentowych jest wzrost długu w relacji do PKB" - powiedział także Pytlarczyk.

"Podwyższony poziom długu publicznego to jest bardzo istotny argument dla polskiego banku centralnego, by z normalizacją polityki pieniężnej nie spieszyć się. Więc niskie stopy procentowe pozostaną z nami bardzo długo. Ale jest szansa, by niewielki, korekcyjny ruch w górę został wykonany. Jeśli nie w trakcie przyszłego roku, to przed końcem 2022 roku - ale ruch niewielki, o max. 40 pkt bazowych" - stwierdził Bujak.

Za wprowadzeniem "polskiego TLTRO" opowiadali się członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eugeniusz Gatnar i Łukasz Hardt. Gatnar niedawno tłumaczył, że w ramach TLTRO banki komercyjne mogłyby pożyczać z NBP środki po niższej stopie niż referencyjna. Inaczej niż w strefie euro, pożyczki NBP byłyby jednak udzielane pod zastaw, byłyby zabezpieczone. Według niego, to zapewniałoby im zgodność z prawem. W rozmowie z ISBnews członek RPP Kamil Zubelewicz oceniał, że wprowadzenie polskiego programu długoterminowych operacji refinansujących TLTRO nie jest prawdopodobne.

(ISBnews)

Wiadomości
Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 307 tys. osób w listopadzie 2020

Zatrudnienie w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) w USA wzrosło o 307 tys. osób w listopadzie 2020 r., według "ADP National ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...