Polimex-Mostostal miał 12,48 mln zł straty netto, 9,4 mln zł straty EBIT w I kw. 2024 r.

Aktualności

Polimex-Mostostal odnotował 12,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 9,44 mln zł wobec 28,99 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 603,16 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 825,47 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy 2024 roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 603 156 tys. zł (spadek o 27% w stosunku do danych porównywalnych za okres 3 miesięcy 2023 roku). W okresie sprawozdawczym Grupa kapitałowa osiągnęła stratę z działalności operacyjnej w wysokości minus 9 443 tys. zł (w porównaniu do zysku w wysokości 28 987 tys. zł w okresie 3 miesięcy 2023 roku). W okresie sprawozdawczym spadła wartość kosztu własnego sprzedaży do wartości 578 474 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 2023 roku koszty te wyniosły 766 988 tys. zł). Natomiast koszty sprzedaży spadły do 7 727 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 2023 koszty sprzedaży wyniosły 8 542 tys. zł), a koszty ogólnego zarządu wzrosły do poziomu 23 225 tys. zł (w okresie 3 miesięcy 2023 roku koszty te wyniosły 20 779 tys. zł)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez Grupę w najbliższym kwartale należą przede wszystkim: realizacja kontraktów, w tym głównie kontraktów strategicznych: Projektów Puławy, Dolna Odra, Czechnica, Rybnik i Olefiny, sytuacja makroekonomiczna w kraju i zagranicą wpływająca na popyt na usługi budowlane, a także sytuacja na rynkach finansowych, sytuacja finansowa konsorcjantów i podwykonawców, poziom cen surowców, materiałów i usług budowlanych. Grupa analizuje na bieżąco rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz jej przełożenie na rynek usług budowlanych w związku z wojną w Ukrainie" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 4,28 mln zł wobec 19,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)

Wiadomości
Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,08 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ...

Jaki dysk SSD do gier wybrać? Poradnik zakupowy

Dysk twardy to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Przy zakupie nowego sprzętu warto więc poważnie zastanowić się nad tym, ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...