PIE/BGK: Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł o 7,8 pkt m/m do 102,8 w czerwcu 2021

Aktualności

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, wzrósł do 102,8 pkt w czerwcu z 95 pkt w maju, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Wskaźnik został opracowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Poziom MIK jest po raz pierwszy powyżej poziomu neutralnego (100 pkt.).

"W czerwcowym odczycie niemal wszystkie komponenty MIK - poza inwestycjami - osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (117,4), zatrudnienia (114,9), liczby nowych zamówień (109,6) oraz wynagrodzeń (108,7). Jedynym komponentem pozostającym poniżej odczytu neutralnego są inwestycje. Jednak również w tym obszarze zanotowano istotny wzrost (o 17,7 pkt)" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z poprzednim miesiącem znaczna poprawa wyników nastąpiła w sprzedaży i w liczbie nowych zamówień.

"Po raz pierwszy w 2021 roku MIK osiągnął poziom powyżej neutralnego. Luzowanie obostrzeń, a przy tym wyższy popyt na towary i usługi, wpłynął na wzrost wartości indeksu w każdym badanym komponencie. Negatywne pozostają jednak nastroje mikro-przedsiębiorców. Publikowane dane z kart płatniczych sugerują, że w ostatnich tygodniach konsumenci realizowali odłożony popyt. Podobnie o zwiększonym zapotrzebowaniu na produkty i usługi świadczy wysoka wartość MIK w obszarze liczby zamówień. Choć moce produkcyjne są wystarczające, to problemy z dostawą półproduktów mogą wpłynąć na problemy w produkcji" - powiedział analityk z zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Maciej Miniszewski, cytowany w komunikacie.

Największy wzrost wskaźnika odnotowano wśród małych i dużych podmiotów (odpowiednio o 13,8 pkt oraz 12,1 pkt). Mniejszy, lecz również znaczący wzrost nastąpił w przypadku średnich firm (o 9,7 pkt). Jedyną kategorią podmiotów, w której od stycznia przeważają negatywne oceny koniunktury są mikroprzedsiębiorstwa, dla których wartość indeksu wzrosła nieznacznie (o 3,5 pkt) i wyniosła w czerwcowym pomiarze 92,9 pkt. 

Ocena koniunktury w przemyśle wzrosła o 17,1 pkt, osiągając tym samym poziom powyżej odczytu neutralnego (106,5). Z kolei wzrost indeksu w branży usługowej wyniósł 12 pkt, a sam indeks osiągnął wartość 102,2. Najczęściej wzrost liczby nowych zamówień występował w przypadku średniej wielkości przedsiębiorstw (32%), w których jednocześnie odnotowano największy udział przedsiębiorstw ze spadkiem liczby nowych zamówień (20%).

Inwestycje w ostatnich trzech miesiącach realizowało 43% firm (o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim odczycie). Wyższe wydatki inwestycyjne poniosło 21%, a niższe 4% przedsiębiorstw. Przeważnie inwestowały firmy duże (56%) i średniej wielkości (50%), a najrzadziej mikrofirmy (35%), podsumowano.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

(ISBnews)

Wiadomości
Glapiński przeciwny sygnalnej podwyżce stóp; istotna będzie projekcja NBP z lipca

Sygnalna podwyżka stóp procentowych nie byłaby skuteczna i nie zwiększałaby wiarygodności prowadzenia polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...

EBC utrzymał stopy bez zmian, nadal przyspieszone zakupy w ramach PEPP

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu ...

RPP:Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). "Reakcja ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do rekordowego poziomu 57,2 pkt w maju

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 57,2 pkt w maju 2021 r. z 53,7 pkt zanotowanych ...

GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec ...