NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2021 to 3,4%

Aktualności

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w marcu-kwietniu 2021 r., wynosi 3,4% na 2021 r., 2,9% na 2022 r. i 2,8% na 2023 r. W porównaniu z poprzednią rundą ankiety, ścieżka prognoz inflacji na kolejne lata przesunęła się wyraźnie w kierunku wyższych wartości, prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale celu inflacyjnego NBP jest względnie niskie dla 2021 r. (53%)

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 2,5% na 2021 r. i 2,6% na 2022 r.

"Najnowsze prognozy sugerują, że w latach 2021-2023 inflacja będzie się kształtować powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Scenariusze centralne na te lata wynoszą: 3,4% dla 2021 r., 2,9% dla 2022 r. i 2,8% dla 2023 r. Typowe scenariusze inflacji CPI w kolejnych latach zawierają się w przedziałach: 2,8-3,7% dla 2021 r., 2,3-3,6% dla 2022 r. i 2,1-3,5% dla 2023 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale celu inflacyjnego NBP jest względnie niskie dla 2021 r. (53%), a dla kolejnych lat wynosi ono 61%. Dla wszystkich lat prawdopodobieństwo inflacji powyżej 2,5% przewyższa wyraźnie prawdopodobieństwo inflacji poniżej tej wartości. Prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5% maleje od 42% dla 2021 r. do 24% dla 2023 r. " - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 18 marca a 2 kwietnia 2021 r. Wzięło w niej udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

(ISBnews)

Wiadomości
Sprzedaż detaliczna w USA nie zmeniła się m/m w kwietniu 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA nie zmieniła się m/m w kwietniu br., podał Departament Handlu. Konsensus ...

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2021 to 3,4%

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w marcu-kwietniu 2021 r., ...

Hardt z RPP: Inflacja ok. 4% r/r może utrwalić się przy odbiciu gospodarki

Gdy sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać i w wyniku tego nastąpi otwarcie gospodarki, podwyższony poziom inflacji, postrzegany obecnie jako przejściowy, ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...