NBP: Inflacja bazowa wyniosła 4,3% r/r we wrześniu, konsensus: 4,2%

Aktualności

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3% r/r we wrześniu 2020 r. wobec 4% r/r miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 4,2% r/r.

Narodowy Bank Polski podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3% r/r wobec 2% miesiąc wcześniej;

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła we wrześniu 3,2% r/r wobec 3,4% r/r miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,2% r/r wobec 3,2% r/r miesiąc wcześniej.

"We wrześniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 3,2% r/r (o 0,3 pkt proc w stosunku do sierpnia br.). Do wzrostu wskaźnika CPI przyczyniły się: wzrost dynamiki cen energii (o 1,2 pkt proc. do -0,3% r/r), w przeważającej mierze na skutek wzrostu cen paliw do prywatnych środków transportu (efekt wyższych cen ropy naftowej) oraz wzrost dynamiki cen usług (o 0,6 pkt proc. do 7,2% r/r), głównie w wyniku wzrostu cen w zakresie łączności, usług rekreacji i kultury oraz usług transportowych. W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pkt proc. do 2,8% r/r) wskutek niższej rocznej dynamiki cen owoców (wzrost podaży w bieżącym sezonie gospodarczym) i w mniejszym zakresie niższej rocznej dynamiki cen mięsa (efekt epidemii ASF). Zanotowano również spadek dynamiki cen towarów (o 0,2 pkt proc. do 1,7% r/r)" - podał NBP.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

(ISBNews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...