NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,8% r/r, import spadł o 5,1% w sierpniu 2020

Aktualności

Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu br. o 0,8% r/r do 17 730 mln euro, zaś import spadł o 5,1% r/r do 16 995 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 735 mln euro wobec 818 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Eksport towarów wyniósł 78 mld zł i był wyższy o 1,6 mld zł (tj. o 2,1%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 3 mld zł (tj. o 3,9%) i osiągnął wartość 74,8 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Największe wzrosty wartości eksportu zanotowano w sprzedaży baterii samochodowych, samochodów dostawczych, odzieży oraz aparatów telefonicznych, podano także.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20 mld zł i w porównaniu do sierpniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,1 mld zł (tj. o 9,6%). Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i była niższa o 1,7 mld zł (tj. o 11,8%), podano także.

"Duży wpływ na spadek importu miało obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i produktów jej rafinacji spowodowane przede wszystkim spadkiem cen na światowych rynkach. Ceny importowanej ropy naftowej wyrażone w złotych były o 30,2% niższe niż w sierpniu 2019 r. Dodatkowo wyraźnie mniejszy, w porównaniu z rokiem poprzednim, był przywóz nowych samochodów osobowych, części samochodowych oraz półwyrobów z żeliwa i stali. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł" - czytamy dalej.

(ISBnews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...