MRPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o ok. 11% r/r w lipcu

Aktualności

Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii (MRPiT) spodziewa się, że po wzroście o 18,4% r/r w czerwcu, produkcja przemysłowa zwiększy się o ok. 11% r/r w lipcu, poinformował wiceminister Robert Tomanek.

"W ocenie MRPiT, w lipcu można spodziewać się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ok. 11%, zaś w sierpniu - ok. 14%. W tych miesiącach w mniejszym stopniu na rezultaty będzie wpływać efekt niskiej bazy z zeszłego roku, a wręcz w niektórych branżach baza będzie bardzo wysoka (np. produkcja mebli). W całym drugim kwartale dynamika produkcji sprzedanej przemysłu powinna przekroczyć 30%, natomiast w trzecim kwartale spadnie do około 13%" - powiedział Tomanek, cytowany w komentarzu resortu do danych GUS.

Dodał, że "polski przemysł rośnie już trzynasty miesiąc z rzędu".

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,4% r/r w czerwcu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 18,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z majem br. Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 47,5%, urządzeń elektrycznych - o 38,6%, metali - o 30,6%, wyrobów z metali - o 24,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 23,1%, papieru i wyrobów z papieru - o 22,3%, maszyn i urządzeń - o 20,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 19,4%.

(ISBnews)

Wiadomości
Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w czerwcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,7% w czerwcu 2021 r. wobec 8% w poprzednim miesiącu, podał unijny ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w czerwcu do rekordowego poziomu 59,4 pkt

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do rekordowego poziomu 59,4 pkt w czerwcu 2021 r. z 57,2 ...

Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła o 4,2% m/m w maju 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w maju 2021 r. wzrosła o 4,2% m/m w ujęciu realnym i o 4,5% ...

KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 106,9 pkt w czerwcu 2021

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 106,9 pkt w czerwcu 2021 r. wobec 106,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała ...

PKB w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, ...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 6,1% w maju

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2021 r. wyniosła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec kwietnia br., podał ...