'Minutes' z czerwca: Niektórzy członkowie RPP wskazywali na wzrost oczekiwań inflacyjnych

Aktualności

Podczas czerwcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) niektórzy członkowie Rady zwracali przy tym uwagę na pewien wzrost miar oczekiwań inflacyjnych konsumentów w ostatnim okresie, wynika z "minutes" z tego posiedzenia.

"Członkowie Rady wskazywali, że w ostatnim czasie utrzymywał się silny spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską - mimo pewnego przyspieszenia - dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku ograniczenia inflacji. Oceniano, że obniżaniu inflacji sprzyja także umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Większość członków Rady wskazywała, że czynnikiem, który powinien ograniczać presję inflacyjną także w średnim okresie jest obecny poziom stóp procentowych. Niektórzy członkowie Rady zwracali przy tym uwagę na pewien wzrost miar oczekiwań inflacyjnych konsumentów w ostatnim okresie" - czytamy w "minutes".

Dyskutując o perspektywach inflacji, członkowie RPP wskazywali, że zgodnie z dostępnymi prognozami w II kw. br. inflacja CPI pozostanie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP.

"Z kolei w II połowie 2024 r., w przypadku podniesienia cen energii, inflacja według prognoz wzrośnie, przekraczając cel inflacyjny NBP. Członkowie Rady zaznaczali przy tym, że kształtowanie się cen energii w nadchodzących kwartałach jest nadal obarczone niepewnością, w tym związaną z przyszłymi decyzjami Prezesa URE" - napisano dalej.

Odnosząc się do średniookresowych perspektyw inflacji, wskazywano, że oczekiwany wzrost cen energii w II połowie 2024 r. może z jednej strony ograniczać presję popytową w zakresie pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych, jednak z drugiej strony może wpłynąć na oczekiwania inflacyjne.

"Członkowie Rady zaznaczali, że czynnikiem niepewności jest dalsze kształtowanie się wynagrodzeń, a także skala wpływu wzrostu płac na popyt konsumpcyjny. Jednocześnie oceniano, że pogorszenie się wyników finansowych przedsiębiorstw w I kw. 2024 r. może oddziaływać w kierunku ograniczenia przestrzeni do absorbowania rosnących płac przez firmy. Niektórzy członkowie Rady zwracali przy tym uwagę, że mogą występować różnice w wynikach finansowych w zależności od wielkości przedsiębiorstw" - czytamy także.

Większość członków RPP oceniła, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i niższej presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku ograniczenia krajowej inflacji.

"W efekcie w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP. Towarzyszyć temu będzie niższa niż w poprzednich kwartałach inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, choć - wobec podwyższonej dynamiki cen usług - pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI. W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce i sytuacją na rynku pracy" - wskazał bank centralny.

Podkreślano, że w przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja wzrośnie. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

"W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada oceniła, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie" - napisano w "minutes".

"Pojawiła się opinia, że wobec podwyższonej inflacji bazowej, a także ożywienia popytu konsumpcyjnego i wysokiej dynamiki wynagrodzeń, obecny poziom stóp procentowych NBP jest zbyt niski dla zapewnienia trwałego powrotu inflacji do celu w średnim okresie" - czytamy dalej.

RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 5,75%; stopa lombardowa 6,25%; stopa depozytowa 5,25%; stopa redyskontowa weksli 5,80%; stopa dyskontowa weksli 5,85%.

Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, zakończono.

(ISBnews)

Wiadomości
Botanika Farm przydzieliła w ofercie publ. 150 tys. akcji, pozyskała 7,5 mln zł

Botanika Farm zakończyła publiczną ofertę akcji, która odbyła się w dniach 6 czerwca - 16 lipca br. i w której ...

Fototapeta do pokoju dziecka – jak wybrać idealny wzór i materiał?

Urządzanie dziecięcego pokoju zawsze wiąże się z ekscytacją zarówno dla rodzica, jak i dziecka. Poza funkcjonalnością i estetyką, warto zadbać ...

Jaki dysk SSD do gier wybrać? Poradnik zakupowy

Dysk twardy to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Przy zakupie nowego sprzętu warto więc poważnie zastanowić się nad tym, ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...