'Minutes' RPP ze stycznia: Niektórzy członkowie Rady ocenili, że stopy są zbyt niskie

Aktualności

Podczas styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, poziom stóp procentowych jest zbyt niski dla zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym, wynika z "minutes" z tego posiedzenia. 

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że wobec nadal wysokiej rocznej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych, a także oczekiwanego dalszego ożywienia popytu i podejmowanych działań fiskalnych, poziom stóp procentowych NBP jest zbyt niski dla zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym" - czytamy w "minutes" z tego posiedzenia.

Rada oceniając krótkookresowe perspektywy inflacji w Polsce wskazała, że według aktualnych prognoz w marcu 2024 r. roczna dynamika cen może spaść poniżej 3%, tj. do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP wynoszącym 2,5% +/-1 pkt proc. Co do perspektyw inflacji w dalszym horyzoncie, członkowie Rady podkreślali, że kształtowanie się dynamiki cen w kolejnych kwartałach obarczone jest wysoką niepewnością.

"W tym kontekście wskazywano, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej, zerowa stawka VAT na towary żywnościowe ma obowiązywać do końca marca 2024 r. Jednocześnie według aktualnego stanu prawnego, ceny gazu, energii elektrycznej i ciepła sieciowego dla gospodarstw domowych mają pozostać zamrożone do końca czerwca 2024 r. Podkreślano, że w przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć" - czytamy dalej.

Podkreślono, że wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym wraz ze wzrostem wysokości świadczeń wychowawczych oraz emerytur i rent będą zwiększać dochody gospodarstw domowych, przez co będą oddziaływać w kierunku wyższej konsumpcji, a zatem także wyższej dynamiki cen.

Większość członków Rady oceniała, że spadek inflacji wynika nie tylko z ograniczenia presji kosztowej czy efektów statystycznych, ale także z niskiej presji popytowej, podano także.

"Członkowie ci wskazywali, że obecnie firmom relatywnie trudno jest podnosić ceny - zwłaszcza, że oczekiwania inflacyjne konsumentów w ostatnich kwartałach silnie spadły" - czytamy dalej.

Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wzrostu cen - a także prognozy inflacji formułowane przez analityków sektora finansowego na 2025 r. - są nadal podwyższone.

"Jednocześnie zaznaczano, że utrzymuje się niepewność dotycząca tempa ożywienia gospodarczego w Polsce i jego wpływu na presję inflacyjną. Wskazywano przy tym, że w szczególności wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym wraz ze wzrostem wysokości świadczeń wychowawczych oraz emerytur i rent będą zwiększać dochody gospodarstw domowych, przez co będą oddziaływać w kierunku wyższej konsumpcji, a zatem także wyższej dynamiki cen. Część członków Rady zwracała również uwagę na niepewność w zakresie zewnętrznych czynników oddziałujących na inflację, w tym związanych z przyszłą koniunkturą gospodarczą na świecie oraz kształtowaniem się cen surowców" - podsumowano.

W grudniu ub.r., w styczniu i lutym br. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

(ISBnews)

Wiadomości
Ursula von der Leyen zapowiada 2 decyzje uwolniające 137 mld euro dla Polski z funduszy UE

W przyszłym tygodniu zostaną podjęte dwie decyzje, które uwolnią do 137 mld euro środków z funduszy europejskich dla Polski, zapowiedziała ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...

Kurs euro bywa zaskakujący. Co na niego wpływa i kiedy kupować obcą walutę?

Każdego dnia tysiące Polaków sprawdza z niepokojem kurs euro, licząc na jego wzrost lub spadek – zależnie od potrzeb. Robimy ...