Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Aktualności

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 4 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych.

Konsensus rynkowy wynosił  843 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 878 250 tys. tj. spadła o 35 250 tys. wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.

(ISBnews)

Wiadomości
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 411 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 411 tys. w tygodniu zakończonym 19 czerwca 2021 roku, podał ...

PKB w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, ...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 6,1% w maju

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2021 r. wyniosła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec kwietnia br., podał ...

Łon z RPP widzi szanse na spadek presji inflacyjnej od początku II półrocza br.

Łon pozytywnie odniósł się do niedawnych wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, który stwierdził, że "jako rząd będziemy bardzo silnie kotwiczyli ...

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 740 mln euro w IV, konsensus: +1 200 mln euro

Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 740 mln euro wobec 938 mln euro ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...