Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Aktualności

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 4 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych.

Konsensus rynkowy wynosił  843 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 878 250 tys. tj. spadła o 35 250 tys. wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.

(ISBnews)

Wiadomości
PKB w USA wzrósł o 33,1% kw/kw w III kw. 2020 r. wg wst. danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 33,1% kw/kw w III kw. 2020 r., podał Departament Handlu, ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...