GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -8,3 w lutym 2021

Aktualności

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus -8,3 w lutym 2021 r. (wobec -9,9 w styczniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8,3 - nieco wyższym niż w styczniu (minus 9,9)" - czytamy w komunikacie.

"W lutym br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymuje się na zbliżonym poziomie lub jest lepszy niż w styczniu br. Na dodatnim poziomie kształtuje się on tylko w sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, choć jednocześnie te jednostki odnotowują największą poprawę koniunktury w stosunku do stycznia br. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę składowych 'prognostycznych', a w przypadku składowych 'diagnostycznych' - pogorszenie lub brak zmian" - czytamy dalej.

W budownictwie w lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 17,7 - zbliżonym do odnotowanego w styczniu (minus 18,7).

W handlu hurtowym w lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,7 - zbliżonym do odnotowanego w styczniu (minus 4,2).

W handlu detalicznym w lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 10 - wyższym niż przed miesiącem (minus 13,9).

W transporcie i gospodarce magazynowej w lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,7 - wyższym niż w styczniu (minus 7,8).

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lutym na poziomie minus 40,6 wobec minus 52,1 w styczniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 44,9) niż jednostki gastronomiczne (minus 37,8).

W informacji i komunikacji w lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 7,9 - zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (plus 7,4).

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lutym na poziomie minus 2,3 - zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem (minus 3,6).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 lutego 2021 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.

(ISBnews)

Wiadomości
Stopa bezrobocia w USA spadła do 6,2% w lutym 2021

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła 6,2% w lutym 2021 r. wobec 6,3% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...