GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. spadł do -20,5 w listopadzie 2020

Aktualności

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus -20,5 w listopadzie 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 20,5 - niższym niż w październiku (minus 9,7)" - czytamy w komunikacie.

"W listopadzie br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na niższym poziomie niż w miesiącu poprzednim. Jako jedyne, pozytywnie oceniają koniunkturę jednostki z sekcji informacja i komunikacja. Pogorszenie składowych 'prognostycznych' odnotowuje się we wszystkich badanych obszarach, natomiast składowych 'diagnostycznych' w większości obszarów" - czytamy dalej.

W budownictwie w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 26,2 - niższym niż w październiku (minus 16,5).

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,2 - niższym niż w październiku (minus 5,3).

W handlu detalicznym w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 26,3 - niższym niż przed miesiącem (minus 9,8).

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,5 - niższym niż w październiku (minus 12,8).

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 61,1 wobec minus 29 w październiku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 69,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 56,4).

W informacji i komunikacji w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 3,9 - niższym niż przed miesiącem (plus 7,5).

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 4,3 - niższym niż przed miesiącem (plus 3,8).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 listopada 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.

(ISBnews)

Wiadomości
Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 307 tys. osób w listopadzie 2020

Zatrudnienie w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) w USA wzrosło o 307 tys. osób w listopadzie 2020 r., według "ADP National ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...