GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 6,1% w sierpniu 2020

Aktualności

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec sierpnia 2020 r. wyniosła 6,1%, czyli pozostała bez zmian wobec danych z lipca br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu 2019 r. stopa ta wyniosła 5,2%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 r. wyniosła 1 028 tys. wobec 1 029,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 865,5 tys. przed rokiem.

Na początku sierpnia br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. nie zmieniła się m/m i wyniosła 6,1%

W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu przyjęto wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 8% na koniec roku.

(ISBnews)

Wiadomości
CD Projekt: Gra 'Cyberpunk 2077' jest gotowa, ale nadal podnosimy jej jakość

Gra "Cyberpunk 2077" jest gotowa, o czym świadczy zakończenie procesu jej certyfikacji, niemniej jednak trwają wciąż prace nad podnoszeniem jej ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...