GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020

Aktualności

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2020 r. była o 8,1% wyższa w porównaniu z majem 2020 r." - podał GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w czerwcu była niższa niż przed rokiem o 1,9% i wzrosła o 9% m/m, podano także w komunikacie.

"W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 7,5%). Udział tej sprzedaży spadł z 9,1% w maju br. do 7,7% w czerwcu br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 26,8% przed miesiącem do 19,5%), a także podmioty z grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 25,2% do 21,8%) oraz 'meble, rtv, agd' (z 15,6% do 14,1%)" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2020 r. spadek sprzedaży detalicznej w skali roku odnotowano w większości prezentowanych grup, przy czym największy w grupie "ogółem": paliwa stałe, ciekłe i gazowe o 10,9%, podał Urząd.

Konsensus rynkowy przewidywał 4% spadku r/r w cenach bieżących.

(ISBnews)

Wiadomości
Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 307 tys. osób w listopadzie 2020

Zatrudnienie w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) w USA wzrosło o 307 tys. osób w listopadzie 2020 r., według "ADP National ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...