GUS: Produkcja budowlano-montażowa spadła o 10% r/r w styczniu 2021

Aktualności

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w styczniu 2021 r. o 10% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 62,8%. 

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 6,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem 2020 roku" - czytamy w komunikacie. 

"W stosunku do stycznia ub. roku zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek zajmujących się budową budynków (o 14,4%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,1%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 5,0%)" - czytamy dalej.

W porównaniu z grudniem ub. roku zmniejszenie wartości zrealizowanych robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 72,3%, realizujących roboty specjalistyczne o 54,9%, zajmujących się budową budynków o 54%, podał też GUS.

(ISBnews)

Wiadomości
Nic się nie stało

Czwartkowa sesja na Wall Street w przypadku technologicznego Nasdaqa przyniosła przeszło 3% wyprzedaż, napędzaną dalszym wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Odpływ ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...