GUS: Płace w firmach wzrosły o 4,1% r/r, zatrudnienie spadło o 1,5% w sierpniu 2020

Aktualności

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu 2020 r. wzrosło o 4,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 1,5% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,8% i wyniosło 5 337,65 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,7% i wyniosło 6 295 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 4% wzrostu r/r w przypadku płac i 1,5% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

"W sierpniu 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, przyjęcia w jednostkach, a także powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,7% w porównaniu z lipcem br. (w lipcu br. w stosunku do czerwca br. zaobserwowano wzrost o 1,1%). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w sierpniu br. kontynuowany był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1,5%), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 2,3%" - czytamy w komunikacie.

"W sierpniu br., w porównaniu z lipcem br., odnotowano spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. wypłatą w poprzednim miesiącu premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń" - czytamy dalej.

Narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,2% w sekcji "Pozostała działalność usługowa" do 9% w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,3%. Spadek o 4,6% odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo", podał też GUS.

(ISBnews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...