GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Aktualności

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec 2,7% spadku r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), spadek PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 1,2%.

"W I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,4%" - czytamy dalej.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w I kw. 2021 r. popyt krajowy wzrósł o 1% wobec spadku o 2,9% w IV kw. 2020 r.

Spożycie ogółem w I kw.br. wzrosło o 0,6% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - wzrosło o 0,2%, publiczne - wzrosło o 2,5% (w IV kw. 2020 r. odpowiednio: -0,2%, -3,2%, +7,7%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto wzrosła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,4% w I kw. 2021 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 1,3% (wobec spadku akumulacji o 10,4% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 15,4% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5,7% w I kw. 2021 r (wobec 7,6% wzrostu w IV kw. 2020 r.), zaś import wzrósł o 10% (wobec 8,2% wzrostu w poprzednim kwartale), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) spadła o 1,3% wobec spadku o 3% w IV kw. 2020 r.

(ISBnews)

Wiadomości
Glapiński przeciwny sygnalnej podwyżce stóp; istotna będzie projekcja NBP z lipca

Sygnalna podwyżka stóp procentowych nie byłaby skuteczna i nie zwiększałaby wiarygodności prowadzenia polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...

EBC utrzymał stopy bez zmian, nadal przyspieszone zakupy w ramach PEPP

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu ...

RPP:Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). "Reakcja ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do rekordowego poziomu 57,2 pkt w maju

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 57,2 pkt w maju 2021 r. z 53,7 pkt zanotowanych ...

GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec ...