GUS: Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych do REGON wzrosła o 9,7% m/m w XII 2020

Aktualności

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych wzrosła o 9,7% m/m do 25 710 w grudniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Do rejestru REGON wpisanych było 4 663,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) na koniec grudnia 2020.

"Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek (o 12,2%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,4%). Dla spółek handlowych odnotowano wzrost o 11,2% w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 9,1%. Liczba spółek cywilnych nowo zarejestrowanych wzrosła o 22,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - czytamy w komunikacie.

W grudniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 38% więcej podmiotów niż przed miesiącem. Wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek (o 39%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 38,4%), podał Urząd.

Podmioty z zawieszoną działalnością według stanu na koniec grudnia 2020 roku stanowiły 10,9% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON, podał GUS.

"Biorąc pod uwagę sekcje PKD największy wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji budownictwo (3,9%). Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcji pozostała działalność usługowa (3%), administrowanie i działalność wspierająca (2,6%)" - czytamy dalej.

Pod względem terytorialnym największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w po- równaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie świętokrzyskim (3,0%), war-mińsko-mazurskim (2,6%), kujawsko-pomorskim (2,5%) oraz podkarpackim (2,5%), podał GUS.

(ISBnews)

Wiadomości
Wysokie oczekiwania kontra polityczne realia

Prezydent-elekt Biden chce wypełnić pokładane w nim nadzieje na wsparcie gospodarki, ale zaoferowane 1,9 bln USD w wydatkach może być ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...