GUS: Eksport w euro spadł o 5,6% r/r, import o 9,6% r/r w I-VIII 2020 r.

Aktualności

Eksport spadł o 5,6% r/r do 147,7 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 9,6% r/r i wyniósł 141,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 6,3 mld euro, w styczniu - sierpniu ub.r. minus 0,1 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 163,6 mld USD, a import 156,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 7,3%, a w imporcie o 11,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,9 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 0,1 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

(ISBnews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...