GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły w lipcu

Aktualności

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,3 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 13,5 pkt w lipcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 2,3 pkt proc., 1,8 pkt proc. i 1,7 pkt proc.). Wartość wyższą osiągnęła również ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,8 p. proc.). Nieznaczne pogorszenie odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,1 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie. 

W odniesieniu do lipca 2020 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 0,1 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,2.

"Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 1,4 pkt proc.). Wzrosty o 0,8 pkt proc. wystąpiły także dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,1 pkt proc.)" - czytamy dalej.

W lipcu br. WWUK osiągnął wartość o 5,4 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r.

Dla 82% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (odpowiedzi na pytania dodatkowe w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zamieszczone zostały w załączniku), podano również.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

"Spośród respondentów deklarujących wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 54,1% określiło go jako umiarkowany, a 27,9% jako znaczny. Dla 18% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi" - czytamy dalej.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 219 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 5-14 lipca 2021 r.

(ISBnews)

Wiadomości
Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w czerwcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,7% w czerwcu 2021 r. wobec 8% w poprzednim miesiącu, podał unijny ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w czerwcu do rekordowego poziomu 59,4 pkt

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do rekordowego poziomu 59,4 pkt w czerwcu 2021 r. z 57,2 ...

Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła o 4,2% m/m w maju 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w maju 2021 r. wzrosła o 4,2% m/m w ujęciu realnym i o 4,5% ...

KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 106,9 pkt w czerwcu 2021

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 106,9 pkt w czerwcu 2021 r. wobec 106,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała ...

PKB w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, ...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 6,1% w maju

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2021 r. wyniosła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec kwietnia br., podał ...