Grupa Azoty miała szac. 543 mln zł straty netto, 608 mln zł straty EBITDA w II kw. 2023 r.

Aktualności

Grupa Azoty odnotowała 543 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2023 r. wobec 800 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Strata operacyjna wyniosła 807 mln zł wobec 1 059 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 608 mln zł wobec 1 240 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 491 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 6 410 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2023 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. W II kwartale, podobnie jak pozostali producenci europejscy, Grupa Azoty zmagała się z niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, będącymi konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę, skutkującymi zmniejszonym popytem na rynkach produktów spółek grupy kapitałowej oraz rynkach ich dalszego przetwórstwa. Zgodnie z szacunkowymi wolumenami produkcji - publikowanymi przez Grupę Azoty od początku br. - od III kwartału obserwujemy wzrost popytu na nawozy, co przy utrzymaniu tego trendu znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych w 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

"Drugi kwartał 2023 r. jak również pierwsze półrocze br. to okres bezprecedensowej kumulacji wyzwań rynkowych dla wszystkich producentów branży nawozowo-chemicznej w Europie. Cała branża mierzyła się z zachwianiem równowagi popytowo-podażowej, która była wynikiem m.in. zwiększonego bezcłowego importu produktów spoza UE oraz rynkowymi skutkami trwającej wojny Rosji z Ukrainą. W konsekwencji obserwowaliśmy liczne ograniczenia produkcji na instalacjach przez europejskich producentów branży nawozowo-chemicznej. W bieżącym III kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nasze nawozy i prognozujemy kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach. W segmencie Chemii i Tworzyw obserwujemy pierwsze sygnały zatrzymania negatywnych trendów trwających od początku 2023 roku. Branża nawozowo-chemiczna nadal pozostaje pod dużym, niekontrolowanym napływem tańszych produktów spoza UE - głównie z krajów azjatyckich - produkowanych w oparciu o tańsze surowce i nie zawierających w sobie znaczących kosztów i konsekwencji europejskiej polityki klimatycznej" - podkreślił wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski, cytowany w materiale.

W II kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na obniżanie ich cen (w kontrze do inflacji). Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych. Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała też pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, a łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki grupy kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł, podkreślono.

Segment Agro

W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24% r/r, a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49%. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do 17.06.2023 obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów. Z uwagi na słaby popyt Grupa Azoty w raportowanym kwartale dostosowywała produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów ogółem w II kwartale 2023 roku była niższa o 43% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49% r/r, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost mediów energetycznych r/r. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w II kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych: budowlanym i meblarskim. We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne. Niższe były również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego, obniżyły się r/r, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 43,3%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o jedną trzecią niższy r/r, w wyniku spadku europejskiego popytu wewnętrznego i ograniczonych możliwości eksportu. Ceny wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu 6 znajdowały się pod stałą presją spadkową. Ceny surowców, tj. benzenu i fenolu, były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Europejscy producenci zmagali się z konkurencyjnym importem tańszych produktów z łańcucha PA6, zwłaszcza z Azji. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na poliamid 6. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 47,7%.

"W I półroczu 2023 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7%" - czytamy także w komunikacie.

Spółka  zastrzegła, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 27 września 2023 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)

Wiadomości
BNP Paribas BP: Inflacja może spaść do ok. 3,5% wiosną 2024, od II kw. - przyspieszy

BNP Paribas Bank Polska oczekuje, że inflacja konsumencka CPI może spaść do ok. 3,5% r/r do wiosny w 2024 r. przy

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...

Kurs euro bywa zaskakujący. Co na niego wpływa i kiedy kupować obcą walutę?

Każdego dnia tysiące Polaków sprawdza z niepokojem kurs euro, licząc na jego wzrost lub spadek – zależnie od potrzeb. Robimy ...