Grupa Azoty miała 143,08 mln zł zysku netto, 361 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Aktualności

Grupa Azoty odnotowała 143,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 44,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym od początku 2021 roku, Grupa Azoty odnotowała w II kwartale 2021 wyniki wyższe wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zarówno pod względem zwiększenia przychodów jaki i wyniku EBITDA. Drugi kwartał to kontynuacja trendów wzrostowych w obszarze cen surowców - przede wszystkimi z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu, które obecnie przekroczyły poziom 50 euro/MWh. Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znalazł odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie. Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań. Marże w segmencie nawozowym były niższe o 2 pkt proc. Segment Tworzyw odnotował wyraźne odbicie, korzystając ze zwiększonego popytu i osiągając w II kwartale dwukrotnie wyższe przychody w relacji do roku ubiegłego, a także częściowo odbudowując marże. Również Segment Chemia mocno wspierał wyniki grupy, czego potwierdzeniem jest zwiększony udział w przychodach i najwyższa marża EBITDA w grupie kluczowych segmentów. Produkty OXO i melamina uzyskały dużo wyższą dynamikę przychodów niż w I kwartale bieżącego roku" - powiedział prezes Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 169,12 mln zł wobec 124,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 361 mln zł wobec 315 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 11,4% (obniżenie o 2,5 pkt proc. r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 172,67 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 268,9 mln zł rok wcześniej.

Segment Nawozy odnotował w II kw. 2021 roku przychody w wysokości 1 642 mln zł wobec 1 401 mln zł rok wcześniej, uzyskując marżę EBITDA w wysokości 9,4%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,5%.

"W okresie I półrocza 2021 roku wyniki segmentu kształtowały się na poziomie 3 661 mln zł przychodów i 11,3% marży EBITDA, czyli odnotował poprawę przychodów i pogorszenie marży (3 328 mln zł przychodów i 13,6% marży EBITDA w porównywalnym okresie 2020 roku). Wyniki segmentu były kształtowane przez wysokie ceny gazu oraz wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych" - czytamy w komunikacie.

Segment Tworzywa wypracował w II kw. br. przychody na poziomie 456 mln zł (wzrost o 237 mln zł r/r) przy marży EBITDA w wysokości 5,6% (wobec marży na poziomie minus 9% w analogicznym okresie 2020 roku).

W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 842 mln zł (wzrost o 251 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 4% (wzrost o 7,6 pkt proc. r/r). Wyższy popyt - względem odpowiadającego mu okresu roku poprzedniego - na rynkach głównych zastosowań skutkował wzrostem cen poliamidu. Znaczący wpływ na koszty ponoszone w segmencie miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu - jako efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim, podano także. 

W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. bieżącego roku zwiększenie przychodów do poziomu 896 mln zł (tj. o 68,9% r/r) przy jednoczesnym obniżeniu marży EBITDA o 9,2 pkt proc. do poziomu 11,3%.

Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 712 mln zł (obniżenie o 40,8% r/r) i 10,6% (obniżenie o 6,0 pkt proc. r/r). W segmencie Chemia wyższe przychody w ujęciu r/r były skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały znaczące wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego, podała spółka.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 230,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 195,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 534,66 mln zł w porównaniu z 5 372,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 118,36 mln zł wobec 129,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)

Wiadomości
Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji własnych po 35 zł za sztukę

Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego ...

Dowiedz się, kiedy postawić na akcje, a kiedy na sloty

Inwestorzy w ciągu ostatnich kilku lat dużo większą uwagę zaczęli skupiać na poszukiwaniu alternatywnych źródeł inwestycyjnych. Coraz chętniej sięgają po ...

Działalność kantorowa w Polsce

Jak doskonale wiemy, Polska nadal nie należy do strefy euro i nic nie zapowiada, aby w najbliższej przyszłości miało się ...

GUS: Płace w firmach wzrosły o 8,7% r/r, zatrudnienie wzrosło o 1,8% w lipcu 2021

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lipcu br. wzrosło o 8,7% r/r, zaś ...

Sprzedaż detaliczna w USA spadła o 1,1% m/m w lipcu 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA spadła o 1,1% m/m w lipcu br., podał Departament Handlu. Konsensus ...

Ninja Warrior Polska od 31 sierpnia w telewizji, Polsat zarobi miliony

Telewizja Polsat wraca z kolejnym sezonem "Ninja Warrior Polska". Jesienią widzowie ponownie będą mogli oglądać zmagania uczestników programu z piekielnie ...