GPW miała 161,25 mln zł zysku netto, 179,94 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Aktualności

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 152,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 179,94 mln zł wobec 189,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 215,19 mln zł wobec 225,6 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 407,57 mln zł w 2021 r. wobec 403,96 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 161,3 mln zł (+9 mln zł, tzn. +5,9% rdr), co było skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży z poziomu 404 mln zł w 2020 r. do poziomu 407,6 mln zł w 2021 r. (+3,6 mln zł, tzn. +0,9% rdr). Zysk operacyjny wyniósł 179,9 mln zł (-9,4 mln zł, tzn. -5,0% rdr). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 215,2 mln zł (-10,4 mln zł, tzn. -4,6% rdr). Istotnym czynnikiem determinującym wzrost kosztów działalności operacyjnej w 2021 r. była realizacja projektów strategicznych i rozwojowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Ponadto, na wynik GK GPW w 2021 r. miały następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym): aktualizacja rezerwy dot. VAT w IRGiT, pandemia COVID-19, ogłoszenie w II kwartale 2021 r. Programu Akcji Fantomowych dla pracowników, podano także. 

Wynik netto TGE w 2021 r. ukształtował się na poziomie 96,3 mln zł (+50,4 mln zł, tzn. +110,0% rdr). Zysk operacyjny osiągnął poziom 48,7 mln zł ( +4,1 mln zł, tzn. +9,3% rdr), co było skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży (+1,8 mln zł, tzn. +2,0% rdr), przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych (-0,6 mln zł, tzn. -1,3% rdr), oraz wyższej dywidendy otrzymanej od spółki zależnej IRGiT (+489,4%, tzn. +48,7 mln zł). Zysk EBITDA wyniósł 56,4 mln zł (+2,9 mln zł, tzn. +5,5% rdr), podała GPW. 

Spółka IRGiT osiągnęła wynik netto równy 24,9 mln zł (+6,9 mln zł, tzn. +38,1% w stosunku do wyników IRGiT ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za 2020 r.). W 2021 r. wynik IRGiT został obciążony kwotą odsetek na poczet zobowiązania z tytułu podatku VAT w kwocie 1,9 mln zł w porównaniu do kwoty 7,5 mln zł w 2020 r. (-5,6 mln zł, tzn. - 74,3% rdr). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 33,4 mln zł (+2,3 mln zł, tzn. +7,3% rdr). Zysk EBITDA wyniósł 36,2 mln zł ( +2,6 mln zł, tzn. +7,7% rdr).

Wynik netto BondSpot ukształtował się w 2021 r. na poziomie wyższym w porównaniu do roku poprzedniego tj. 1 mln zł (+0,6 mln zł, tzn. +128,1% rdr). Największy wpływ na wypracowane wyniki wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży.

GPWB osiągnął w 2021 r. wyniki na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Odnotował zysk netto równy 1,6 mln zł, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 2,0 mln zł przy zysku EBITDA równym 2,7 mln zł.

"W 2021 r. wciąż były odczuwalne skutki pandemii, które stymulowały wyjątkową zmienność na globalnych rynkach finansowych. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost optymizmu wśród krajowych inwestorów, były z pewnością zarówno dane gospodarcze wskazujące, że polska i światowa gospodarka wychodzą z kryzysu, jak i spadek bezrobocia oraz wzrost wydatków konsumenckich. Potwierdzeniem tego trendu jest wzrost liczby rachunków inwestycyjnych o blisko 45 tys. (+3,4% r/r) i znaczący udział inwestorów indywidualnych w obrotach, który wyniósł 22% w obrotach akcjami na głównym rynku oraz 88% w obrotach akcjami na NewConnect. To wszystko wpłynęło na polepszenie wyników finansowych i wzrost kapitalizacji spółek krajowych, notowanych na obu parkietach GPW. W przypadku Głównego Rynku ich wartość zwiększyła się aż o 30% r/r, do poziomu 701 mld zł, a obroty prawie o 6,4% r/r i wyniosły blisko 331 mld zł" - napisał prezes Marek Dietl w liście do akcjonariuszy.

W 2021 r. zadebiutowało na GPW 48 spółek, a wartość IPO osiągnęła 9,4 mld zł. Na głównym rynku pojawiło się 16 spółek (w tym 4 przeszły z NewConnect), co jest najlepszym wynikiem od 2016 r. Największym IPO na warszawskiej giełdzie w ubiegłym roku okazał się majowy debiut Pepco Group, o wartości 3,7 mld zł, który znalazł się w pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 r. 

Wiadomości
NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,8% r/r w maju; konsensus: 3,8% r/r

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8% w maju 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 4,1% r/r ...

Jaki dysk SSD do gier wybrać? Poradnik zakupowy

Dysk twardy to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Przy zakupie nowego sprzętu warto więc poważnie zastanowić się nad tym, ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...