Glapiński: Podniesienie stóp byłoby nierozsądne w obecnej sytuacji

Aktualności

Podniesienie stóp procentowych byłoby nierozsądne przy występującej dużej niepewności związanej z pandemią i mogłoby osłabić rozpoczęte ożywienie w gospodarce, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Również egzogeniczne czynniki obecnego wzrostu inflacji nie obniżyłyby jej poziomu poprzez zacieśnianie polityki pieniężnej.

"Zatem mamy komfort w polityce pieniężnej, aby poczekać i przekonać się, czy ożywienie jest trwałe. Dzisiaj mierzymy się bowiem z nadal wysoką niepewnością dotyczącą możliwej kolejnej fali pandemii, a przez to przyszłej koniunktury i inflacji. W takich warunkach nie należy się śpieszyć z decyzjami o ewentualnym, podkreślam ewentualnym, zacieśnieniu monetarnym. I nie ma też takiej potrzeby. W żaden sposób decyzjami dotyczącymi polityki pieniężnej nie obniżymy tegorocznej inflacji, która ma w większości zewnętrzne przyczyny, natomiast zacieśnieniem moglibyśmy osłabić dopiero co rozpoczęte ożywienie" - powiedział Glapiński w wywiadzie dla "Dziennika Gazeta Prawna".

Podtrzymał, że w kolejnych kwartałach może być uzasadnione także rozpoczęcie dyskusji o dostosowaniu polityki pieniężnej, w warunkach pewności co do trwałości ożywienia gospodarczego i braku wpływu pandemii na koniunkturę.

"Niewątpliwie w średnim okresie, tj. kilku lat, gdyby utrzymał się wzrost PKB powyżej potencjału i presja popytowa prowadziłaby do trwałego wzrostu inflacji powyżej celu, wówczas wskazana byłaby reakcja. Ale na razie taki scenariusz jest obarczony dużym ryzykiem w dół" - dodał szef banku centralnego.

Powtórzył, że "wraz z ewentualną podwyżką stóp procentowych lub przed nią skup obligacji będzie musiał zostać zakończony".

Prezes NBP wskazał, że obecnie nie występują efekty drugiej rundy - nie narasta spirala płacowo-cenowa, a na polskim rynku pracy istnieją nadal niewykorzystane zasoby pracy, co ogranicza dynamikę płac.

"Przede wszystkim dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, po oczyszczeniu z efektów niskiej bazy, jest nadal niższa niż przed pandemią. Nie mamy także w tym zakresie niepokojących sygnałów z firm ankietowanych przez NBP. Co ważne, obecny wzrost płac jest z nawiązką nadrabiany przez wzrost wydajności pracy. Ponadto poziom zatrudnienia jest obecnie o ponad 100 tys. niższy niż przed pandemią, co pokazuje, że nadal mamy w gospodarce niewykorzystane za-soby pracy, a to ogranicza dynamikę płac" - wskazał Glapiński.

Odnosząc się do projekcji lipcowej i wystąpienia kolejnej fali pandemii, założonej w projekcji, wskazał, że "niestety dominuje ryzyko wolniejszego wzrostu PKB, niż wskazuje projekcja". Natomiast w przypadku ścieżki inflacji bilans ryzyka jest zbiżony do symetrycznego.

"Istnieje jednak ryzyko, że ewentualna jesienna fala pandemii nie będzie w pełni neutralna dla aktywności gospodarczej" - wskazał Glapiński.

"Z jednej strony, kolejna fala pandemii może ograniczać popyt w gospodarce, co zmniejszałoby również inflację. Z drugiej strony, pandemia i wprowadzane restrykcje oddziałują w kierunku wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, co może ograniczać spadek inflacji" - dodał.

Ocenił, że wprowadzenie celu symetrycznego inflacji przez EBC i podwyższenie do poziomu 2% daje możliwość bardziej długotrwałego luzowania polityki pieniężnej i "tolerowania inflacji przez pewien nieokreślony czas, na poziomie wyższym niż 2%".

"Zmiana była zatem oczywista, ale czas jej wprowadzenia bardzo charakterystyczny. Trudno oprzeć się wrażeniu, że decyzja o zmianie formuły celu, z dodatkowym akcentem na jego średniookresowy charakter, oznacza de facto podwyższenie celu. Umożliwia to EBC tolerowanie inflacji przez pewien nieokreślony czas, na poziomie wyższym niż 2%, a zatem także bardziej długotrwałe luzowanie polityki pieniężnej. Trudno nie skojarzyć tego z podobną zmianą strategii przez Fed" - podsumował szef banku centralnego.

(ISBnews)

Wiadomości
Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w czerwcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,7% w czerwcu 2021 r. wobec 8% w poprzednim miesiącu, podał unijny ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w czerwcu do rekordowego poziomu 59,4 pkt

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do rekordowego poziomu 59,4 pkt w czerwcu 2021 r. z 57,2 ...

Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła o 4,2% m/m w maju 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w maju 2021 r. wzrosła o 4,2% m/m w ujęciu realnym i o 4,5% ...

KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 106,9 pkt w czerwcu 2021

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 106,9 pkt w czerwcu 2021 r. wobec 106,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała ...

PKB w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, ...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 6,1% w maju

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2021 r. wyniosła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec kwietnia br., podał ...