Glapiński: Czynniki podażowe podnoszą inflację o 2 pkt proc., ale będą wygasać

Aktualności

Wpływ czynników podażowych na roczny wskaźnik inflacji utrzyma się przez najbliższe miesiące, ale nie będzie trwały, poinformował prezes NBP Adam Glapiński. Ocenił, że obecnie czynniki te podnoszą wskaźnik inflacji o 2 pkt proc.

Prezes NBP zwrócił uwagę, że w komunikacie po środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) "jasno wskazuje", że inflacja może się utrzymać w kolejnych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu (tj. 3,5% r/r - w kwietniu wyniosła, wg wstępnych danych, 4,3% r/r).

"Chociaż wpływ tych czynników na roczny wskaźnik inflacji utrzyma się przez najbliższe miesiące - to nie ulga wątpliwości - to nie będzie on przecież trwały. No i baza też będzie miała słabnący efekt. Oznacza to, że w przyszłym roku, jeżeli nie dojdzie do kolejnych podwyżek cen np. elektryczności i wywozu śmieci, a ropa naftowa nie będzie nadal drożeć, ze względu na jakieś nowe czynniki geopolityczne czy inne, to czynniki te przestaną podbijać inflację" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"Wpływ czynników regulacyjnych i wyższych cen paliw odpowiada za 2 pkt proc. z bieżącego wskaźnika cen. […] Te elementy są całkowicie niezależne od krajowej polityki pieniężnej" - dodał.

Podkreślił, że jeśli chodzi o wpływ czynników popytowych i tych zależnych od polityki pieniężnej NBP, to wychodząca z pandemii gospodarka sama w sobie nie przyczynia się jeszcze do podwyższonej inflacji.

"Naprawdę nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie, że pandemia się skończyła. Liczymy, że pandemia się skończy, np. w sierpniu całkiem w UE czy w ogóle w Europie i nasza gospodarka wróci na tory szybkiego rozwoju. Ale to nie jest jeszcze ten moment. […] Ale równie dobrze może być czwarta fala pandemii" - dodał.

Wskazał, że Rada nie spodziewa się, żeby w dalszej części tego roku oddziaływanie czynników popytowych, proinflacyjnych się nasilało.

"A chciałbym, żeby to nastąpiło, żeby tak wybuchł rozwój gospodarczy, pandemia się skończyła, że zaczniemy się przyglądać, czy ten popyt i konsumpcja nie wybuchły tak mocno, że trzeb będzie podjąć jakieś działania. Chciałbym, żeby tak było, ale przewiduję, że to nastąpi w połowie 2022 r., może o kwartał wcześniej. Natomiast w tym roku będzie stopniowo obniżała się inflacja bazowa i będą słabnąć proinflacyjne czynniki podażowe, kosztowe. Przyszły rok z tego punktu widzenia zapowiada się nieskończenie lepiej, inflacja powinna się obniżać" - powiedział Glapiński.

Zwrócił też uwagę, że razie nie dostrzega żadnych przesłanek, żeby rosła presja płacowa, mając znaczenie proinflacyjne.

(ISBnews)

Wiadomości
Glapiński przeciwny sygnalnej podwyżce stóp; istotna będzie projekcja NBP z lipca

Sygnalna podwyżka stóp procentowych nie byłaby skuteczna i nie zwiększałaby wiarygodności prowadzenia polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...

EBC utrzymał stopy bez zmian, nadal przyspieszone zakupy w ramach PEPP

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu ...

RPP:Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). "Reakcja ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do rekordowego poziomu 57,2 pkt w maju

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 57,2 pkt w maju 2021 r. z 53,7 pkt zanotowanych ...

GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec ...