GfK: Barometr Nastrojów Konsumenckich spadł o 1,2 pkt m/m do -11 pkt w kwietniu

Aktualności

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK dla Polski spadł o 1,2 pkt proc. w kwietniu i wyniósł -11 pkt, podał Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk.

"W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:
 - nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - wzrost o 1,6 pkt proc., z poziomu -11,4 do -9,8;
 - nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - spadek o 3,9 pkt proc., z poziomu 0 do -3,9;
 - nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju - spadek o 1,6 pkt proc., z poziomu -34,5 do -36,1;
 - nastąpił spadek skłonności do zakupów - spadek o 0,8 pkt proc., z poziomu -6,7 do 5,9" - czytamy w komunikacie.

Badanie zrealizowano w dniach 9-14 kwietnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

(ISBnews)

Wiadomości
Sprzedaż detaliczna w USA nie zmeniła się m/m w kwietniu 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA nie zmieniła się m/m w kwietniu br., podał Departament Handlu. Konsensus ...

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2021 to 3,4%

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w marcu-kwietniu 2021 r., ...

Hardt z RPP: Inflacja ok. 4% r/r może utrwalić się przy odbiciu gospodarki

Gdy sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać i w wyniku tego nastąpi otwarcie gospodarki, podwyższony poziom inflacji, postrzegany obecnie jako przejściowy, ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...