Fed zastanawia się nad zakończeniem QE3

Aktualności

Kilku członków Rezerwy Federalnej oczekuje ograniczenia zakupów aktywów w ramach QE3 w połowie roku i zakończenia programu w dalszej części tego roku, inni oczekują zmniejszenia tempa zakupów nieco później i ich zakończenia do końca roku, wynika z opublikowanego w środę 10 kwietnia 2013 protokołu z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Posiedzenie to odbyło się w dniach 19-20 marca br.

Sugestie płynące z FOMC nie są zbyt odległe od tego co oczekują rynki finansowe, które zakładają wygaszenie zakupów aktywów w ramach trzeciej rundy ilościowego luzowania polityki pieniężnej (QE3) pod koniec tego roku lub najpóźniej na początku następnego.

Protokół z marcowego posiedzenia FOMC został opublikowany o godzinie 15:00 polskiego czasu (13:00 GMT), a nie jak zwykle o godzinie 20:00. Przyspieszenie publikacji ma związek z prawdopodobnym wyciekiem tego dokumentu.

Wiadomości
Już weekend?

Dziś w USA Dzień Dziękczynienia i w takim środowisku o większą zmienność na rynku może być trudno. Ze względu na ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...