Euler Hermes spodziewa się 2 podwyżek stóp proc. do połowy 2022 roku

Aktualności

Ekonomiści i analitycy Euler Hermes oczekują dwóch podwyżek stóp procentowych w Polsce do połowy 2022 roku ze względu na podwyższone ryzyko inflacyjne, podała firma. 

Z analiz Euler Hermes wynika, że Polska jest w najlepszej sytuacji spośród gospodarek wschodzących w zakresie oczekiwanej zdolności obsługi zadłużenia (mierzone na podstawie porównania wzrostu gospodarczego w przeszłości a bieżącego kosztu długu - odsetki, mierzone jako średni kupon długu państwowego). Niskie stopy procentowe są kluczowe dla utrzymania obecnego poziomu zadłużenia, zwłaszcza gdy programy walki z Covid-19 i jego trwałymi skutkami mogą wymagać większego finansowania, podano. 

"Polska (obok Węgier i Rumunii w Europie Środkowej) napotyka jednak podwyższone ryzyko inflacyjne - ekonomiści Euler Hermes spodziewają się więc dwóch podwyżek stóp procentowych w Polsce do połowy 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

W całym regionie wschodzącej Europy prognozowany roczny wzrost realnego PKB wyniesie +4,6% w 2021 r. (znacznie kompensując spadek o -2,7% w 2020 r.), a następnie +3,7% w 2022 r., wynika z analiz Euler Hermes.

"Dotychczasowe dane o aktywności gospodarczej w 2021 r. ujawniły rozbieżności w wynikach gospodarczych między gospodarkami w obliczu trzecich fal COVID-19 występujących w różnym  czasie. Węgry, Rumunia, Bułgaria i Turcja osiągnęły lepsze wyniki w I kw., ale powinny odnotować umiarkowane wyniki w II kw., ponieważ liczba zakażeń ponownie osiągnęła najwyższy poziom w kwietniu, a zakłócenia w łańcuchu dostaw nieco osłabiły potencjał wzrostu. Rosja również osiągnęła lepsze wyniki na początku roku i nadal będzie korzystać z wyższych cen ropy, co przeważa nad wpływem groźby potencjalnych nowych sankcji" - czytamy dalej. 

Ekonomiści Euler Hermes spodziewają się, że wraz z poprawą sytuacji epidemicznej w II półroczu, możliwością osiągnięcia odporności stadnej na COVID-19 do jesieni i przywróceniem łańcuchów dostaw, regionalne ożywienie nabierze tempa w drugiej połowie 2021 r. 

Według nich, inflacja wzrośnie w II kw., głównie ze względu na efekty bazowe związane z cenami energii, które spadły rok temu, i są obecnie relatywnie znacznie wyższe, ale także z powodu rosnących płac w warunkach niedoskonałej realokacji siły roboczej. 

"Wzrost cen powinien następnie spowolnić, częściowo dzięki pewnym ostrożnym podwyżkom stóp procentowych, chociaż ryzyko inflacyjne pozostaje podwyższone w Turcji (ze względu na deprecjację waluty), a także na Węgrzech, w Polsce i Rumunii, które zaangażowały się w łagodzenie ilościowe i od tego czasu doświadczyły silnego wzrostu podaży pieniądza od 2020" - czytamy dalej. 

Bezrobocie wzrośnie w 2021 r., ponieważ niektóre środki państwowe są wycofywane. Powinno to powstrzymać wzrost płac w późniejszym okresie, a także w pewnym stopniu złagodzić presję cenową. Ponadto w tym roku w Europie Środkowej zelżała presja walutowa, zaznaczono.

Według Euler Hermes, globalny PKB wzrośnie o 5,5%, a handel światowy - o 7,7% w ujęciu ilościowym w br. 

(ISBnews)

Wiadomości
Glapiński przeciwny sygnalnej podwyżce stóp; istotna będzie projekcja NBP z lipca

Sygnalna podwyżka stóp procentowych nie byłaby skuteczna i nie zwiększałaby wiarygodności prowadzenia polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...

EBC utrzymał stopy bez zmian, nadal przyspieszone zakupy w ramach PEPP

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu ...

RPP:Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). "Reakcja ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do rekordowego poziomu 57,2 pkt w maju

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 57,2 pkt w maju 2021 r. z 53,7 pkt zanotowanych ...

GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec ...