Eksperci EKF: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2024 r. i przyspieszy do 3,8% w 2025 r.

Aktualności

Wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. i przyspieszy do 3,8% w przyszłym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,6%, prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Ich zdaniem, inflacja konsumencka osiągnie średnioroczną wartość 4% w br. i wzrośnie do 4,5% w 2025 r.; w 2026 r. sięgnie 3,2% i tym samym znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie utrzymywać niezmienione stopy procentowe przez cały 2024 r. według ekspertów.

"Eksperci EKF zgodni są co do tego, iż wzrost PKB wyraźnie przyspieszy, średnio do 3,2% r/r w 2024 względem 0,2% r/r w roku poprzednim. W kolejnych latach ekonomiści oczekują utrzymania solidnego tempa wzrostu: 3,8% r/r w 2025 oraz 3,6% r/r w 2026. Główną siłą napędową wzrostu w 2024 będzie spożycie indywidualne, którego dynamika powinna sięgnąć 3,9% r/r względem spadku o 1% r/r w roku 2023. Ankietowani oczekują istotnego wzrostu spożycia również w kolejnych dwóch latach - oczekiwane wzrosty to 3,5% r/r oraz 3,3% r/r realnie, odpowiednio w 2025 i 2026 r. Po bardzo solidnym wzroście nakładów brutto na środki trwałe w roku ubiegłym (13,1 % r/r), na rok bieżący prognozowany jest wzrost o 4% r/r, zaś w 2025 i 2026 prawie o 8% realnie w każdym z tych lat. Zapewne na oczekiwania tak silnego wzrostu ma wpływ wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia znacznych środków inwestycyjnych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy oraz z KPO" - czytamy w dokumencie XIII edycji opinii Ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski".

Kluczowym elementem napędzającym wzrost spożycia indywidualnego będą dalsze wzrosty wynagrodzeń, podano także.

W 2024 r. oczekiwany nominalny wzrost płac w gospodarce narodowej to 12,8% r/r, co przy prognozowanej średniorocznej inflacji nieco powyżej 4% oznaczać będzie 8,8% realny wzrost płac. Prognozowany na lata kolejne realny wzrost wynagrodzeń na poziomie ok 4% r/r, jeśli tylko się zmaterializuje, daje podstawy do oczekiwania wzrostu konsumpcji w dalszych okresach, podano także.

"Uporczywość inflacji oznaczać będzie konieczność utrzymywania wysokich stóp procentowych. Ankietowani specjaliści oczekują utrzymania stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego na poziomie niezmienionym przez cały rok 2024 (5,75%), jednak na koniec roku 2025 widzą obniżki tej stopy do 4,75%, a na koniec 2026 do poziomów zbliżonych do 4%. Ankietowani są optymistycznie nastawieni względem rentowności rządowych obligacji 5-letnich: oczekują utrzymania tej rentowności na poziomie zbliżonym do 5% na koniec 2024, w 2025 widzą spadek o 50 punktów bazowych do 4,50% a w roku 2026 spadek o kolejne 35 punktów bazowych do około 4,15%" - czytamy dalej.

Panel ekspertów prognozuje stopniowy spadek deficytu sektora finansów publicznych.

"Deficyt obliczony zgodnie z metodyką UE odnotował wielkość 5,3% PKB w 2023, zaś na 2024 prognozowany jest deficyt 5,5% zaś w roku 2025 na 4,7% PKB" - napisano także w materiale.

Ankietowani oczekują utrzymania się nadwyżki na rachunku bieżącym bilansu płatniczego. Średnia oczekiwań to +0,6% PKB w roku 2024 oraz nieco powyżej zera w 2025. Oczekiwania stabilnego wyniku na rachunku bieżącym spójne są z prognozami stabilnego kursu złotego, podano także.

"Średnia oczekiwań panelu ekspertów to kurs EUR-PLN stabilny na poziomie nieco powyżej 4,3 zarówno w 2024 jak i 2025 oraz 4,35 w 2026. Kurs USD-PLN prognozowany jest na 4,00 w 2024 oraz około 3,90 w kolejnych dwóch latach" - czytamy dalej.

XIV edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 10-12 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot. Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem "Czy chcemy jeszcze się ścigać?". Agencja ISBnews jest patronem medialnym EKF.

(ISBnews)

Wiadomości
Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,08 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ...

Jaki dysk SSD do gier wybrać? Poradnik zakupowy

Dysk twardy to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Przy zakupie nowego sprzętu warto więc poważnie zastanowić się nad tym, ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...