EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Aktualności

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu br. oraz podwyższył prognozę na 2022 rok odpowiednio do 4,7% z 4,1%, podała prezes EBC Christine Lagarde. Na 2023 r. EBC oczekuje 2,1% wzrostu PKB (bez zmian wobec oczekiwań z marca).

"Ogólnie rzecz biorąc, postrzegamy ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro jako zasadniczo zrównoważone. Z jednej strony, jeszcze silniejsze ożywienie mogłoby wynikać z lepszych perspektyw dla popytu globalnego i szybszego niż oczekiwano zmniejszenia oszczędności gospodarstw domowych po zniesieniu ograniczeń socjalnych i ograniczeń w podróżowaniu. Z drugiej strony, trwająca pandemia, w tym rozprzestrzenianie się mutacji wirusa, oraz jej wpływ na warunki gospodarcze i finansowe nadal stanowią źródła ryzyka" - powiedziała Lagarde podczas konferencji prasowej.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro poziomie 1,9% w 2021 r. 1,5% w 2022 r. i 1,4% w 2023 r., podała Lagarde. W marcu oczekiwano odpowiednio: 1,5% w 2021 r., 1,2% w 2022 r. oraz 1,4% w 2023 r.

"W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi służb EBC z marca 2021 r. prognoza inflacji została skorygowana w górę dla lat 2021 i 2022, głównie ze względu na czynniki tymczasowe i wyższą inflację cen energii. Nie ulega ona zmianie dla 2023 r., ponieważ wzrost inflacji bazowej jest w dużej mierze równoważony oczekiwanym spadkiem inflacji cen energii. Przewiduje się, że inflacja HICP z wyłączeniem energii i żywności wzrośnie z 1,1% w 2021 r. do 1,3% w 2022 r. i 1,4% w 2023 r., przy czym w całym okresie objętym prognozą przewiduje się jej wzrost w porównaniu z projekcją z marca 2021 r." - dodała Lagarde.

(ISBnews)

Wiadomości
Glapiński przeciwny sygnalnej podwyżce stóp; istotna będzie projekcja NBP z lipca

Sygnalna podwyżka stóp procentowych nie byłaby skuteczna i nie zwiększałaby wiarygodności prowadzenia polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...

EBC utrzymał stopy bez zmian, nadal przyspieszone zakupy w ramach PEPP

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu ...

RPP:Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). "Reakcja ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do rekordowego poziomu 57,2 pkt w maju

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 57,2 pkt w maju 2021 r. z 53,7 pkt zanotowanych ...

GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec ...