Działalność kantorowa w Polsce

Aktualności

Jak doskonale wiemy, Polska nadal nie należy do strefy euro i nic nie zapowiada, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. W efekcie, jeśli tylko przekraczamy granice naszego kraju, jesteśmy zmuszeni do płatności w innej walucie. Jeżeli preferujemy korzystanie z gotówki lub po prostu nie posiadamy wielowalutowej karty płatniczej, korzystamy wtedy z usług kantoru. Jak wygląda działalność kantorowa w Polsce? Przekonamy się poniżej.

Działalność kantorowa w Polsce

Działalność kantorowa jest regulowaną działalnością gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. W świetle przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców działalność ta jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Co jednak bardzo ważne, na ten moment mamy wyjątek od tych przepisów. Kantor kryptowalut to wciąż nieuregulowany obszar rynku. W świetle prawa więc nie prowadzi on działalności kantorowej, która wymaga zezwolenia Narodowego Banku Polskiego (NBP). Ma się to jednak zmienić już 31 października, kiedy w życie wejdzie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Sprawi ona, że giełdy i kantory kryptowalut działające w Polsce będą musiały uzyskać wpis do rejestru prowadzonego w Ministerstwie Finansów. Wróćmy jednak do tematu typowej działalności kantorowej w Polsce. Może ją wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo. Należy także posiadać fachowe przygotowanie do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem działalności kantorowej. Uzyskanie takiego uprawnienia możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszy to ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem. Drugi to natomiast praca w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowana świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:

 • Prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej.
 • Prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu.
 • Wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu.
 • Lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

Oznacza to, że lokal służący do prowadzenia działalności kantorowej musi być odpowiednio oznaczony. na zewnątrz, w widocznym miejscu, powinna zostać umieszczona nazwa „kantor”, wraz z adresem i godzinami otwarcia. Drugą niezbędna informacją dla klientów jest tablica, przedstawiająca:

 • Wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży.
 • Informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych.
 • Informację, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy równowartości 20 000 euro.

Ponadto, przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa powyżej

Wpis do rejestru

Gdy uda się już uzyskać niezbędne zaświadczenia należy zatroszczyć się o wspomniany już wcześniej wpis do rejestru. Na dopełnienie tego obowiązku przedsiębiorca ma czas przez siedem dni od podjęcia działalności. Wniosek musi zawierać takie elementy, jak:

 • Nazwa firmy przedsiębiorcy oraz jej siedziba i adres
 • Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa
 • Oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach
 • Podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru działalności kantorowej przyjmują oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Wnioski można składać bezpośrednio, przesyłać na adres oddziału lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wiadomości
RPP: Dalsze decyzje będą zależne od informacji dot. inflacji i aktywności gospodarczej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ocenia, że dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP oraz spodziewane obniżenie się dynamiki aktywności gospodarczej, w ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...

Kurs euro bywa zaskakujący. Co na niego wpływa i kiedy kupować obcą walutę?

Każdego dnia tysiące Polaków sprawdza z niepokojem kurs euro, licząc na jego wzrost lub spadek – zależnie od potrzeb. Robimy ...

Ubezpieczenie OC - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Ubezpieczenie OC na samochód jest w Polsce obowiązkowe. Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu musi go posiadać, aby móc poruszać się po ...

Utopia P2P to miejsce gdzie internet staje się bezpieczny

Czym jest Utopia? Utopia P2P – zaprojektowana dla poszukiwaczy wolności przez innych wizjonerów w ciągu 6 lat ciężkiej pracy, jest całkowicie ...

GPW miała 161,25 mln zł zysku netto, 179,94 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec