Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji własnych po 35 zł za sztukę

Aktualności

Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu, podała spółka. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł.

"Przedmiotem wezwania jest 263 807 651 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł  każda, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. w tym:

(a) 14 639 946 akcji imiennych uprzywilejowanych;

(b) 249 167 705 akcji zwykłych na okaziciela" - czytamy w komunikacie.

Na każdą akcję na okaziciela przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu spółki. Na każdą akcję imienną przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki. Akcje reprezentują łącznie około 41,24% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 278 447 597 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada około 34% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Zamiarem nabywającego 1 jest nabycie w wyniku wezwania nie więcej niż 82 904 517 akcji, uprawniających łącznie do nie więcej niż 97 544 463 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi około 12,96% kapitału zakładowego spółki i około 11,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy założeniu nabycia w wyniku wezwania 14 639 946 akcji imiennych. Nabywający może nabywać akcje własne o łącznej wartości nominalnej lub łącznej cenie nabycia nieprzekraczającej limitów określonych w art. 362 § 2 w związku z 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych" - czytamy także.

Nabywający 2 nie ma intencji nabywania akcji w ramach wezwania, jednak zdecydował się współpracować z nabywającym 1 i wspierać nabywającego 1 w przeprowadzeniu wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że nabywający 1 nie może samodzielnie przeprowadzić wezwania, podano także.

Wzywający 3 nie będzie bezpośrednio nabywał żadnych akcji w ramach wezwania.

"Wszystkie akcje objęte wezwaniem, w tym akcje imienne i akcje na okaziciela, będą nabywane po cenie 35 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.

Zapisy będą przyjmowane od 18 października do 16 listopada br. Przewidywana data transakcji nabycia akcji to 19 listopada, podano w informacji.

"Wzywający zamierzają nadal koncentrować działalność operacyjną spółki i jej grupy kapitałowej przede wszystkim w obszarze mediów i telekomunikacji. Jednocześnie wzywający 1 i wzywający 3 prowadzą obecnie analizy strategiczne, których efektem ma być podjęcie ewentualnych decyzji o rozwoju działalności biznesowej grupy kapitałowej spółki w nowych obszarach, celem sukcesywnego wzmacniania i podnoszenia wartości grupy z korzyścią dla akcjonariuszy spółki. Jednocześnie wzywający 2 i wzywający 3 traktują spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Wzywający 3 nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto, jeśli w wyniku wezwania wzywający nie nabędą wszystkich akcji objętych wezwaniem, tj. 263 807 651 akcji, wzywający 1 nie wyklucza dalszego nabywania akcji własnych" - czytamy dalej.

Wcześniej spółka poinformowała, że Cyfrowy Polsat zawarł z Reddev Investments Limited - podmiotem bezpośrednio dominującym względem Cyfrowego Polsatu - oraz Zygmuntem Solorzem porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Celem jest osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Wiadomości
TSUE: Polska ma zapłacić 1 mln euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Ze względu na niezawieszenie stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu wydania ostatecznego wyroku sprawie przez Trybunał ...

Tokio 2020 - wielka porażka?

Pewnie nie tak organizatorzy IO w Tokio wyobrażali sobie to wielkie wydarzenie sportowe. Pandemia koronawirusa sprawiła, że sens przeprowadzenia olimpiady ...

Powrót do starego modelu mediów społecznościowych?

Do mediów społecznościowych przyzwyczailiśmy się wszyscy. Wykorzystujemy je zarówno w kontekście działalności zawodowej, ale także po to, aby kontaktować się ...

Technologie smart przyciągają gości hotelowych

Szeroko rozumiany postęp technologiczny siłą rzeczy wywiera wpływ na oczekiwania i potrzeby gości wizytujących hotele. Poza tym na zjawisko takie ...

Oryginalne ozdoby do ogrodu

Niemal każdy posiadacz ogrodu marzy, aby stworzyć sobie piękną i spokojną przestrzeń do wypoczynku. W obecnych czasach jest pod dostatkiem ...

RTP w kasynach online – co to za bestia?

RTP to jeden z głównych elementów, na które zwracamy uwagę podczas doboru konkretnej gry na slotach. W końcu same efektowne ...