Centrum im. A. Smitha: System opieki zdrowotnej wymaga pilnej poprawy wg 81% Polaków

Aktualności

Najważniejsze i wymagające pilnej poprawy są system opieki zdrowotnej, podatki oraz system edukacji, wynika z raportu "Najpilniejsze potrzeby obywateli i świadomość ekonomiczna Polaków w kontekście otwarcia prac nowego rządu" przygotowanego przez Centrum im. Adama Smitha.

"Nie jest zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu w obszarach ważnych i wymagających pilnej poprawy w deklaracjach respondentów pojawił się system opieki zdrowotnej, ale zaskakuje, że deklarację taką złożyło aż 81% badanych, gdy podatki otrzymały 37% deklaracji, a system edukacji 36%" - czytamy w komunikacie.

"Coraz donioślejszy stał się głos środowisk medycznych domagających się nie tylko większych nakładów na zdrowie, ale zmiany, likwidacji kolejek i patologii organizacyjnych oraz poprawy tragicznych warunków płacowych niedostrzeganych do tej pory fizjoterapeutów czy diagnostów" - powiedziała ekspertka Centrum im. Adama Smitha, współpracująca z sektorem ochrony zdrowia Anna Gołębicka, cytowana w materiale.

Na pytanie "Co tobie osobiście najbardziej doskwiera w publicznym systemie opieki zdrowotnej w Polce i chciałbyś, by jak najszybciej uległo poprawie?" - na pierwszym miejscu znalazły się kolejki (66% deklaracji), drogie leki 36% i limity (28%). 25% badanych zwróciło uwagę na układy i znajomości, które trzeba mieć, aby skorzystać z "bezpłatnej" służby zdrowia.

Niepokojącym zjawiskiem w przedstawionym raporcie jest fakt, że ponad 50% badanych ma nie ma poczucia, że gdy zachorują, to będą mogli liczyć na skuteczną pomoc w publicznej opiece zdrowotnej w Polsce, podkreślono.

"Pojawiło się zjawisko pogodzenia się z tak działającym systemem. Coraz bardziej zauważalny jest brak wiary w możliwość poprawy i przekonanie, że bez układów i znajomości trudno jest skorzystać z rządowej służby zdrowia. Jest to przyczyna w ostatnich latach braku głosu społecznego, który wywierałby presję na rzecz zmian" - stwierdził pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW Tomasz Baran.

Podatki zostały wymienione na drugim miejscu, jeśli chodzi o obszary ważne i wymagające pilnej poprawy, ze wskazaniem na nie 37% badanych Polaków, a 42% zatrudnionych na umowę o pracę.

"Takiej edukacji dotyczącej realnych ciężarów podatkowych, którą przeszli zatrudnieni na etacie pracownicy przy wstępowaniu i występowaniu z PPK, nie ma jeszcze spora część społeczeństwa. Nadal nie do końca zdajemy sobie sprawę, ile w ciągu roku pracujemy dla siebie, a jak długo na rzecz rządu. Tylko 20% społeczeństwa ma świadomość tego stanu rzeczy. W grupach o niskiej świadomości podatkowej można zauważać bardzo nieznaczne zmiany. Podwyżki w 2020 r., które mogą być bardzo dotkliwe dla tej części społeczeństwa, mogą wpłynąć na wzrost świadomości w tym zakresie" - powiedział prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

Utrzymuje się percepcja wzrostu cen na poziomie znacznie wyższym niż komunikowana przez GUS inflacja. 97% badanych zauważyło wzrost cen, a 80% twierdzi, że wzrosły one ponad 5%.

Temat sądów wymaga pilnej poprawy i jest istotny dla 30% Polaków i dla 51% wyborców Koalicji Obywatelskiej. Bezpieczeństwo państwa i armia znalazły się na końcu listy ze wskazaniem odpowiednio 9 i 7% respondentów.

Raport przygotowano na postawie badań przeprowadzonych dla Centrum im. Adama Smitha na panelu Ariadna metodą CAWI. Próba ogólnopolska N=1 028 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby została dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania). Badanie przeprowadzono w terminie od 8-12 listopada 2019 roku. Różnice punktów procentowych obliczono w stosunku do pomiaru z maja 2019 roku.

(ISBnews)

Wiadomości
Sprzedaż detaliczna w USA nie zmeniła się m/m w kwietniu 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA nie zmieniła się m/m w kwietniu br., podał Departament Handlu. Konsensus ...

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2021 to 3,4%

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w marcu-kwietniu 2021 r., ...

Hardt z RPP: Inflacja ok. 4% r/r może utrwalić się przy odbiciu gospodarki

Gdy sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać i w wyniku tego nastąpi otwarcie gospodarki, podwyższony poziom inflacji, postrzegany obecnie jako przejściowy, ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...