CCC miało wstępnie 117 mln zł EBITDA, 1,62 mld zł przychodów w IV kw. 2020 r.

Aktualności

CCC odnotowało 117 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. 2020 r. wobec 278 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 2% r/r do 1,62 mld zł.

Strata na działalności operacyjnej w II kw. 2020 r. w tym ujęciu wyniosła 31 mln zł wobec 114 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Sprzedaż w IV kw. 2020 wyższa (+2%) r/r za sprawą wysokiej konwersji w kanale offline oraz rosnącej r/r sprzedaży online. Do końca 2. dekady października wzrosty r/r zarówno w kanale online, jak i offline - dobry odbiór kolekcji przez klientów. Sprzedaż detaliczna w całym kwartale obciążona drugim i trzecim lockdownem w Polsce i na wielu zagranicznych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Przychody sieci detalicznej w IV kw. spadły o 35% r/r do 719 mln zł, zaś przychody z e-commerce w tym czasie wzrosły o 84% r/r do 846 mln zł, w tym w przypadku eobuwie.pl - o 64% r/r do 698 mln zł. Udział online w sprzedaży Grupy CCC wyniósł 52%, podano także.

Sprzedaż w ujęciu porównywalnym (like-for-like) w detalu CCC spadła o 38% r/r w IV kw. 2020 r.

"Spadek marży brutto o 2,5 pkt proc. r/r, głównie z powodu niższej marży w segmencie offline wynikającej z większych wyprzedaży przed administracyjnym zamknięciem sklepów oraz wysokiego udziału e-commerce w przychodach grupy. Poprawa marży brutto e-commerce o 2,7 pkt proc. r/r, m.in. za sprawą wyższej marży w eobuwie, DeeZee oraz wyższego udziału ccc.eu w przychodach e-commerce. Na spadek marży brutto wpłynęło również zastosowane podejście do prezentacji działalności zaniechanej i alokowanie przychodów do kategorii 'nieprzypisane' […]. Przyjęty sposób prezentacji wpłynął na spadek marży brutto o 1,4 pkt proc." - czytamy dalej.

Grupa odnotowała też w IV kw. ub.r. przyrost powierzchni handlowej o 2% r/r do 692 615 m2. Jednocześnie liczba sklepów zmniejszyła się łącznie o 3 w ujęciu rocznym do 1 060.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Wiadomości
Wysokie oczekiwania kontra polityczne realia

Prezydent-elekt Biden chce wypełnić pokładane w nim nadzieje na wsparcie gospodarki, ale zaoferowane 1,9 bln USD w wydatkach może być ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...