BOŚ obniżył prognozę wzrostu PKB do 0,7% z 1,7% r/r w 2023 r.

Aktualności

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oczekuje, że wzrost PKB spowolni do 0,7% r/r w 2023 r. wobec wcześniejszej prognozy 1,7% r/r; a w br. roku wyniesie 4,7% r/r (wobec 4,2% r/r oczekiwanych wcześniej). Zdaniem ekonomistów BOŚ Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma obecny poziom stopy referencyjnej 6,75% do końca 2023 r., a wolniejszy spadek inflacji odsuwa poza 2023 r. rozpoczęcie cyklu rozluźniania polityki pieniężnej.

"Negatywne skutki wysokiej inflacji oraz wysokich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, jak również słabsze perspektywy gospodarki globalnej, są przesłankami dla obniżenia naszej prognozy krajowego wzrostu PKB w 2023 r. do 0,7% r/r wobec szacowanych 4,7% r/r w 2022 r. Oczekujemy silnego obniżenia dynamiki spożycia gospodarstw domowych z powodu znaczącego spadku realnych dochodów do dyspozycji. W związku ze zmianami demograficznymi skutkującymi utrzymaniem ograniczonej podaży pracowników oczekujemy ograniczonego wzrostu bezrobocia nawet pomimo silnego obniżenia dynamiki PKB. Bardzo wysokie wydatki na wyposażenie armii przekładają się na oczekiwaną wysoką dynamikę inwestycji publicznych" - czytamy w przeglądzie kwartalnym BOŚ "Stagflacja w akcji".

Ekonomiści oceniają, że nastąpi dalsze obniżanie dynamiki PKB pod koniec 2022 r. w kierunku 2% r/r oraz poniżej 0,0% r/r z początkiem 2023 r.

Z raportu wynika, że inflacja pozostanie na dwucyfrowym poziomie przez większość 2023 roku, "gdyż jej wyraźniejszy spadek będą hamowały utrzymujące się wciąż podwyższone poziomy cen surowców i kosztów produkcji".

"Prognozujemy, że pod koniec 2023 r. wskaźnik inflacji spadnie poniżej poziomu 10% r/r" - czytamy dalej. W IV kw. 2023 r. inflacja wyniesie 7,8% r/r.

W 2022 r. wskaźnik średniorocznej inflacji wyniesie 14,5% r/r przekraczając na koniec roku poziom 18% r/r. W lutym 2023 r. wzrost inflacji
sięgnie powyżej 20% r/r, z uwagi na okresowy spadek bazy odniesienia sprzed roku - efekt obniżenia do zera stawki VAT na żywność. Inflacja bazowa wyniesie 10,4% w 2023 r. wobec 9,1% w 2022 r.

"Biorąc jednak pod uwagę stabilizowanie się sytuacji na rynkach globalnych zarówno cen surowców żywnościowych, energetycznych i cen nawozów oraz efekty opóźnień oczekujemy obniżenia rocznej dynamiki cen żywności w trakcie 2023 r. w okolice 5,0% r/r na koniec roku" - podkreślono w raporcie

Bank wskazuje, że "w krótkim okresie bilans czynników ryzyka wskazuje na przeważające ryzyka wyższej inflacji (sezonowa skala podwyżek cen z początkiem roku, decyzje administracyjne dot. cen nośników energii)". W dłuższym horyzoncie, w sytuacji utrzymującego się ryzyka dla aktywności gospodarczej (także globalnej) te czynniki ryzyka powinny się bilansować, podano także.

"W bazowym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej (utrzymanie dodatniego tempa wzrostu gospodarczego, nieznacznego wzrostu bezrobocia) zakładamy, że Rada nie będzie skłonna do redukcji stóp procentowych w sytuacji utrzymywania się wskaźnika inflacji CPI powyżej stopy referencyjnej (tj. ujemnych stóp procentowych)" - podsumowano.

(ISBnews)

Wiadomości
Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,7% w listopadzie 2022

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła 3,7% w listopadzie 2022 r. wobec 3,7% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...

Kurs euro bywa zaskakujący. Co na niego wpływa i kiedy kupować obcą walutę?

Każdego dnia tysiące Polaków sprawdza z niepokojem kurs euro, licząc na jego wzrost lub spadek – zależnie od potrzeb. Robimy ...

Ubezpieczenie OC - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Ubezpieczenie OC na samochód jest w Polsce obowiązkowe. Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu musi go posiadać, aby móc poruszać się po ...

Utopia P2P to miejsce gdzie internet staje się bezpieczny

Czym jest Utopia? Utopia P2P – zaprojektowana dla poszukiwaczy wolności przez innych wizjonerów w ciągu 6 lat ciężkiej pracy, jest całkowicie ...

GPW miała 161,25 mln zł zysku netto, 179,94 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec