Bank Światowy: Globalne PKB wzrośnie o 5,6% w br. oraz o 4,3% w 2022 r.

Aktualności

Bank Światowy przewiduje dla gospodarki światowej wzrost PKB o 5,6% w tym roku i wzrost o 4,3% w roku przyszłym. Dla strefy euro - odpowiednio - wzrost o 4,2% i o 4,4%, wynika z czerwcowego raportu "Global Economic Prospects".

"W 2021 r. światowa gospodarka ma się rozwijać w tempie 5,6% - w najsilniejszym tempie po recesji od 80 lat. Ożywienie będzie nierównomierne i będzie w dużej mierze odzwierciedlać gwałtowne ożywienie w niektórych głównych gospodarkach - zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych - dzięki znacznemu wsparciu fiskalnemu" - czytamy w raporcie.

Bank Światowy podał, że do 2022 r. produkcja światowa pozostanie o ok. 2% poniżej prognoz sprzed pandemii.

"Strefa euro powinna doświadczyć silnego ożywienie gospodarczego w II poł. 2021 r wraz z oczekiwanym przyspieszeniem szczepień i złagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią" - czytamy dalej.

"Przewiduje się, że w 2021 r. wzrost wyniesie 4,2% - o 0,6 pkt proc. powyżej styczniowej prognozy i dalej wzrośnie do 4,4% w 2022 r., ponieważ kraje członkowskie stopniowo wycofują się z kontroli pandemii, co umożliwia dalsze uwalnianie stłumionego popytu. Wypłata dotacji i pożyczek 'Next Generation EU' również przyczyni się do ożywienia gospodarczego w okresie objętym prognozą, wspierając finansowanie różnych inwestycji, wzrost gospodarczy, w tym w infrastrukturę ekologiczną i infrastrukturę cyfrową" - oceniono w raporcie, podając prognozy dla strefy euro.

(ISBnews)

Wiadomości
Glapiński przeciwny sygnalnej podwyżce stóp; istotna będzie projekcja NBP z lipca

Sygnalna podwyżka stóp procentowych nie byłaby skuteczna i nie zwiększałaby wiarygodności prowadzenia polityki pieniężnej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) ...

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,6 pkt do 4,6% na 2021 rok

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu ...

EBC utrzymał stopy bez zmian, nadal przyspieszone zakupy w ramach PEPP

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu ...

RPP:Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). "Reakcja ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do rekordowego poziomu 57,2 pkt w maju

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 57,2 pkt w maju 2021 r. z 53,7 pkt zanotowanych ...

GUS: PKB spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 wg II szacunku wobec 1,2% wg I szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9% r/r w I kw. 2021 r. wobec ...