Bank Millennium: Zapłata 102,73 mln zł na rzecz Erbudu obciąży wynik IV kw. 2021

Aktualności

Bank Millennium, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Erbudu, zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej 102 733 906,25 zł (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty), podał bank. Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, podano także.

Wyrok zapadł w sprawie z powództwa Erbudu przeciwko Bankowi Millennium o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez Erbud.

"Powyższy wyrok jest prawomocny, jednak może zostać zaskarżony przez bank w drodze skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Decyzja co do wniesienia skargi kasacyjnej zostanie podjęta przez bank po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego i jego analizie" - czytamy w komunikacie.

Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, zakończono.

Wczoraj Erbud podał, że Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Erbudu. Szacowany przez Erbud wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok. 100 mln zł.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 58 pkt w listopadzie wg fin. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 58 pkt w listopadzie br. wobec 58,7 pkt miesiąc ...

We wtorek Biden ogłosi nazwisko szefa Fed?

We wtorek 23 listopada prezydent USA Joe Biden wygłosi przemówienie poświęcone gospodarce i walce z inflacją. Oczekuje się, że tego ...

Jak wybrać rozrywkę internetową?

Jak wybrać rozrywkę internetową   Trudno sobie wyobrazić współczesne życie bez Internetu. To nie tylko środek komunikacji, ale cały szereg innych rzeczy. Możesz

Tokio 2020 - wielka porażka?

Pewnie nie tak organizatorzy IO w Tokio wyobrażali sobie to wielkie wydarzenie sportowe. Pandemia koronawirusa sprawiła, że sens przeprowadzenia olimpiady ...

Powrót do starego modelu mediów społecznościowych?

Do mediów społecznościowych przyzwyczailiśmy się wszyscy. Wykorzystujemy je zarówno w kontekście działalności zawodowej, ale także po to, aby kontaktować się ...

Technologie smart przyciągają gości hotelowych

Szeroko rozumiany postęp technologiczny siłą rzeczy wywiera wpływ na oczekiwania i potrzeby gości wizytujących hotele. Poza tym na zjawisko takie ...