Agora miała 32,56 mln zł zysku netto, 35,7 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r.

Aktualności

Agora odnotowała 32,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 31,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

"W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 34,7 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,6 mln zł. Pozytywny wpływ na wartość zysku netto miała wycena udziałów grupy Eurozet na dzień przejęcia kontroli, w wysokości 47,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,99 mln zł wobec 22,71 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 35,7 mln zł wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Koszty operacyjne netto Grupy Agora w I kwartale 2023 r. wzrosły o ponad 9% do 300,8 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach poza Internetem. Istotny wpływ na poziom kosztów Grupy, poza ogólnymi warunkami rynkowymi - w tym podwyżkami cen i inflacją, miała konsolidacja z grupą Eurozet prowadzona od 1 marca 2023 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,82 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 253,09 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 295,8 mln zł, rosnąc o niemal 17% w stosunku do tych odnotowanych przed rokiem. To głównie efekt powrotu kin do pełnej skali działalności, a także konsolidacji z grupą Eurozet prowadzonej od 1 marca br. Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów prawie we wszystkich kategoriach, zwłaszcza wpływów z działalności kinowej i reklamy. Co ważne, do poziomu rekordowego dla I kwartałów - 93,8 mln zł - zwiększyła się wartość przychodów cyfrowych i internetowych Grupy. W ciągu ostatnich 4 lat wpływy te rosły średniorocznie o niemal 12%" - czytamy dalej w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o prawie 19% r/r do 124,3 mln zł. Najbardziej przyczynił się do tego wzrost wpływów z reklamy radiowej w segmencie Radio, po dołączeniu grupy Eurozet sięgający ponad 88%. Przychody z tej kategorii były wyższe też w Reklamie Zewnętrznej i w kinach.

"W pierwszym przypadku zwiększenie przychodów reklamowych nastąpiło głównie dzięki wydatkom na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight, digital, billboard18 oraz city transport, natomiast w drugim wynikało z pełnego przeniesienia tego obszaru działalności z segmentu Radio do segmentu Film i Książka - od stycznia br. spółka Helios Media przejęła bowiem reklamową obsługę agencyjną sieci kin Helios. W pozostałych biznesach wpływy ze sprzedaży usług reklamowych były niższe. Warto jednak odnotować, że w Internecie zdecydowało o tym zmniejszenie wpływów z reklam w spółce Yieldbird, przy wyższych wpływach reklamowych Gazeta.pl" - wskazano w materiale.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o przeszło 31% do 62 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o ponad 51% do 33,9 mln zł. W I kwartale 2023 r. w kinach Helios sprzedano 2,9 mln biletów - o 16% więcej niż przed rokiem. Na całym polskim rynku liczba sprzedanych biletów w omawianym okresie wyniosła blisko 12,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 23% r/r, podano także.

"Wartość wpływów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,5 mln zł, nieznacznie rosnąc w porównaniu z I kwartałem 2022 r. Rzutowały na to wyższe przychody Wydawnictwa Agora, przy podobnym poziomie wpływów segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana co przed rokiem. Zmieniła się jednak struktura przychodów działalności prasowej Grupy - rosły te z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, a spadały wpływy z jej papierowego wydania. Udział przychodów cyfrowych w całkowitych wpływach ze sprzedaży Wyborczej wyniósł 44,2%, zaś udział sprzedaży wszystkich cyfrowych wydawnictw Grupy Agora stanowił 40,3%. Warto jeszcze dodać, że liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych Wyborczej na koniec marca 2023 r. wyniosła 300 tys. Z kolei liczba sprzedanych subskrypcji Premium TOK FM wzrosła do ponad 33 tys." - napisano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 20,21 mln zł wobec 16,92 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)

Wiadomości
Hydro Aluminium podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Alumetalu do 82 zł

Hydro Aluminium podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Alumetalu do 82 zł na akcję z 78,69 zł, podał Alumetal. Wzywający zamierza ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...

Kurs euro bywa zaskakujący. Co na niego wpływa i kiedy kupować obcą walutę?

Każdego dnia tysiące Polaków sprawdza z niepokojem kurs euro, licząc na jego wzrost lub spadek – zależnie od potrzeb. Robimy ...

Ubezpieczenie OC - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Ubezpieczenie OC na samochód jest w Polsce obowiązkowe. Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu musi go posiadać, aby móc poruszać się po ...

Utopia P2P to miejsce gdzie internet staje się bezpieczny

Czym jest Utopia? Utopia P2P – zaprojektowana dla poszukiwaczy wolności przez innych wizjonerów w ciągu 6 lat ciężkiej pracy, jest całkowicie ...

GPW miała 161,25 mln zł zysku netto, 179,94 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec