14:00 | GMT: 12:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
STAPORKOW

Data
Spółka
Wydarzenie
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2019 rok.
STAPORKOW
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
STAPORKOW
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2018 rok.
STAPORKOW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.757 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2017 rok.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
STAPORKOW
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
STAPORKOW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2016 rok.
STAPORKOW
NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STAPORKOW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, uchwalenia zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2015 rok.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2014 rok.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2013 rok.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STAPORKOW
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
STAPORKOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
STAPORKOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2012 rok.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STAPORKOW
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
STAPORKOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
STAPORKOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STAPORKOW
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2011 rok.
STAPORKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
STAPORKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STAPORKOW
WZA
STAPORKOW
Publikacja raportu za 2010 rok.
STAPORKOW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.


«Powrót do terminarza spółek