14:02 | GMT: 12:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
WERTHHOLZ

Data
Spółka
Wydarzenie
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WERTHHOLZ
NWZA ws. odwołania członków RN oraz powołania członków RN na nową kadencję.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WERTHHOLZ
NWZA ws. m.in. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WERTHHOLZ
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN na nową kadencję oraz zmiany statutu.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku (III kw. roku obrotowego 2015/2016).
WERTHHOLZ
NWZA ws. zmiany w RN związane z powołaniem członka RN.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku (II kw. roku obrotowego 2015/2016).
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku (I kw. roku obrotowego 2015/2016).
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku (IV kw. roku obrotowego 2014/2015).
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku (III kw. roku obrotowego 2014/2015).
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku (II kw. roku obrotowego 2014/2015).
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku (I kw. roku obrotowego 2014/2015).
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku (IV kwartał roku obrotowego 2013/2014).
WERTHHOLZ
NWZA ws. zmian w składzie RN.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku (III kw. roku obrotowego 2013/2014).
WERTHHOLZ
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku (II kw. roku obrotowego 2013/2014).
WERTHHOLZ
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012r. do 30.09.2013r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku (I kw. roku obrotowego 2013/2014).
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WERTHHOLZ
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za 2011 rok.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WERTHHOLZ
NWZA ws. zmiany statutu.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WERTHHOLZ
WZA
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za 2010 rok.
WERTHHOLZ
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WERTHHOLZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek