23:06 | GMT: 21:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
TSGAMES

Data
Spółka
Wydarzenie
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TSGAMES
Wypłata dywidendy 3,78 zł na akcję.
TSGAMES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
TSGAMES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TSGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
TSGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TSGAMES
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TSGAMES
Wypłata dywidendy 3,78 zł na akcję.
TSGAMES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
TSGAMES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
TSGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TSGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TSGAMES
NWZA ws. powołania członka RN, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia i in.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TSGAMES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TSGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TSGAMES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TSGAMES
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
TSGAMES
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TSGAMES
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TSGAMES
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TSGAMES
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
TSGAMES
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
TSGAMES
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek