21:25 | GMT: 19:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SPC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SPC
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
SPC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SPC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SPC
Publikacja raportu za 2014 rok.
SPC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SPC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SPC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SPC
Publikacja raportu za 2013 rok.
SPC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
SPC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SPC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SPC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SPC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SPC
Publikacja raportu za 2012 rok.
SPC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SPC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SPC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
SPC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SPC
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
SPC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SPC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
SPC
Publikacja raportu za 2011 rok.
SPC
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SPC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
SPC
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
SPC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SPC
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
SPC
WZA
SPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SPC
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SPC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SPC
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SPC
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SPC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SPC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SPC
WZA
SPC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SPC
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SPC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek