03:27 | GMT: 01:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SANWIL

Data
Spółka
Wydarzenie
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za 2019 r.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SANWIL
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału, powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej oraz zmiany statutu.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SANWIL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.350.915 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 r.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 r.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SANWIL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 r.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SANWIL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SANWIL
NWZA ws. zmiany uchwały WZ nr 4/XI/2013 z 27 listopada 2013 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu i wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą WZ nr 4/VI/2015 z 26 czerwca 2015 oraz zmiany statutu.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SANWIL
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 i nr 5/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SANWIL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SANWIL
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
SANWIL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SANWIL
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SANWIL
NWZA ws. zmiany uchwał nr 4/XI/2013 i 5/XI/2013 WZA z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmiany statutu.
SANWIL
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany uchwał nr 4/XI/2013 i 5/XI/2013 WZA z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmiany statutu.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SANWIL
NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D oraz wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D, zmiany statutu.
SANWIL
NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D, wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SANWIL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto powstałej w 2012 roku oraz obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SANWIL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
SANWIL
WZA ws. m.in. przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy oraz sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SANWIL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SANWIL
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SANWIL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SANWIL
WZA
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
SANWIL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek