14:30 | GMT: 12:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SCANMEDMM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SCANMEDMM
Wykluczenie spółki z obrotu na NC na jej wniosek.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SCANMEDMM
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na NC.
SCANMEDMM
Dzień wykupu akcji spółki przez Dadley Investments Sp. z o.o. po cenie 5,02 zł za akcję.
SCANMEDMM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SCANMEDMM
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SCANMEDMM
NWZA ws. połączenia ze spółką Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie.
SCANMEDMM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SCANMEDMM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SCANMEDMM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SCANMEDMM
Pierwszy dzień notowań na NC 7.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SCANMEDMM
Pierwszy dzień notowań na NC 12.051.998 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SCANMEDMM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
SCANMEDMM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SCANMEDMM
NWZA ws. powołania członka RN.
SCANMEDMM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
SCANMEDMM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SCANMEDMM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
SCANMEDMM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SCANMEDMM
NWZA ws. zmian w statucie.
SCANMEDMM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SCANMEDMM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SCANMEDMM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek