12:47 | GMT: 10:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
RUNICOM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
RUNICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
RUNICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RUNICOM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
RUNICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
RUNICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
RUNICOM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
RUNICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za 2014 rok.
RUNICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
RUNICOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
RUNICOM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmiany statutu.
RUNICOM
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RUNICOM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
RUNICOM
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
RUNICOM
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
RUNICOM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RUNICOM
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
RUNICOM
NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
RUNICOM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RUNICOM
NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
RUNICOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RUNICOM
NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości, zmiany statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZA z dnia 27 grudnia 2012 roku.
RUNICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
RUNICOM
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
RUNICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RUNICOM
WZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
RUNICOM
Publikacja raportu za 2011 rok.
RUNICOM
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, emisji obligacji zamiennych na akcje serii I oraz zmian w statucie.
RUNICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RUNICOM
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
RUNICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
RUNICOM
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5, 6, 7, 8, 9 NWZA z 24 lutego 2011, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
RUNICOM
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E.
RUNICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
RUNICOM
WZA
RUNICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RUNICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
RUNICOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
RUNICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
RUNICOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RUNICOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek