16:42 | GMT: 14:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PTWP

Data
Spółka
Wydarzenie
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PTWP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PTWP
Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
PTWP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
PTWP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
PTWP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PTWP
NWZA ws. zmiany statutu.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PTWP
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
PTWP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
PTWP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PTWP
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji, zmiany statutu, odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PTWP
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
PTWP
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
PTWP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
PTWP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
PTWP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PTWP
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
PTWP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
PTWP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, umorzenia 88.344 akcji imiennych serii E, będących akcjami własnymi, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji w celu umorzenia.
PTWP
NWZA ws. m.in. umorzenia akcji imiennych serii E i wyrażenia zgody na ich nabycie celem umorzenia.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
PTWP
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
PTWP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
PTWP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki i upoważnienia zarządu do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych.
PTWP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych oraz zmiany uchwały nr 1 WZA z 03.11.2011r.
PTWP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PTWP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PTWP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PTWP
NWZA ws. zmiany statutu.
PTWP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PTWP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PTWP
Pierwszy dzień notowań na NC 1.520.600 akcji serii A, 15.206 akcji serii B i 86.030 akcji serii C.
PTWP
Ostatni dzień notowań na NC 86.030 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PTWP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PTWP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek