02:21 | GMT: 00:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POSITIVE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POSITIVE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
POSITIVE
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
POSITIVE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
POSITIVE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
POSITIVE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
POSITIVE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
POSITIVE
NWZA ws. przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji, harmonogramu likwidacji oraz planu finansowego likwidacji.
POSITIVE
NWZA ws. wyboru do RN.
POSITIVE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
POSITIVE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
POSITIVE
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
POSITIVE
Publikacja raportu za 2011 rok.
POSITIVE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POSITIVE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
POSITIVE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
POSITIVE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
POSITIVE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
POSITIVE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
POSITIVE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru, zmiany Regulaminu RN oraz zmian w składzie RN.
POSITIVE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POSITIVE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
POSITIVE
WZA
POSITIVE
Publikacja raportu za 2010 rok.
POSITIVE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
POSITIVE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF.
POSITIVE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
POSITIVE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek