14:54 | GMT: 12:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PLAYWAY

Data
Spółka
Wydarzenie
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLAYWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PLAYWAY
Wypłata dywidendy 2,49 zł na akcję.
PLAYWAY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,49 zł na akcję.
PLAYWAY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,49 zł na akcję.
PLAYWAY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLAYWAY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PLAYWAY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
PLAYWAY
Wypłata dywidendy 2,38 zł na akcję.
PLAYWAY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
PLAYWAY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.
PLAYWAY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PLAYWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PLAYWAY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PLAYWAY
NWZA ws. sprawie zmian statutu.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PLAYWAY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
PLAYWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PLAYWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLAYWAY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PLAYWAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PLAYWAY
Dzień ostatniego notowania na GPW 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PLAYWAY
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.500.000 akcji serii A, 1.500.000 akcji serii B, 300.000 akcji serii C, 600.000 akcji serii D, 900.000 akcji serii E, 300.000 akcji serii F, 600.000 akcji serii G, 300.000 akcji serii H oraz 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PLAYWAY
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
PLAYWAY
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
PLAYWAY
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PLAYWAY
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
PLAYWAY
Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PLAYWAY
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek