14:56 | GMT: 12:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PROPERTYF

Data
Spółka
Wydarzenie
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PROPERTYF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PROPERTYF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PROPERTYF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PROPERTYF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PROPERTYF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
PROPERTYF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PROPERTYF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROPERTYF
NWZA ws. zmiany siedziby i statutu spółki.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PROPERTYF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PROPERTYF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PROPERTYF
Początek notowań spółki LEASINGEX (LEX) pod nazwą PROPERTYF (PLE), w związku ze zmianą firmy.
PROPERTYF
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
PROPERTYF
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PROPERTYF
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PROPERTYF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany firmy spółki i zmiany w statucie oraz wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROPERTYF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PROPERTYF
NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, zmiany sposobu reprezentacji spółki i zmiany w statucie, zmiany uchwały WZ z 20 lutego 2014 roku, upoważniającej zarząd do nabycia akcji własnych oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
PROPERTYF
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PROPERTYF
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PROPERTYF
NWZA ws. m.in. zlecenia dla zarządu do nabycia obligacji w celu ich umorzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
PROPERTYF
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PROPERTYF
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PROPERTYF
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PROPERTYF
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PROPERTYF
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PROPERTYF
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
PROPERTYF
NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, rozszerzenia przedmiotu działalności, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
PROPERTYF
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PROPERTYF
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PROPERTYF
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek