05:54 | GMT: 03:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
NICOGAMES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
NICOGAMES
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
NICOGAMES
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
NICOGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NICOGAMES
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok obrotowy 2013,zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
NICOGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za 2013 rok.
NICOGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NICOGAMES
Pierwszy dzień notowania na rynku NC 51.747.837 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
NICOGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NICOGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku obrotowego 2012.
NICOGAMES
Publikacja raportu za 2012 rok.
NICOGAMES
Wprowadzenie do obrotu na NC 10.000.000 akcji serii M i 19.220.000 akcji serii N.
NICOGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NICOGAMES
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
NICOGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NICOGAMES
NWZA ws. w sprawie zmiany statutu w celu wprowadzenia zapisów umożliwiających zarządowi emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz zmiany w składzie RN.
NICOGAMES
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2011, scalenia akcji, zmian w składzie RN.
NICOGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NICOGAMES
Publikacja raportu za 2011 rok.
NICOGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NICOGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NICOGAMES
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NICOGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NICOGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NICOGAMES
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NICOGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NICOGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NICOGAMES
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
NICOGAMES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
NICOGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NICOGAMES
WZA
NICOGAMES
Publikacja raportu za 2010 rok.
NICOGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I i J.
NICOGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NICOGAMES
NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego.
NICOGAMES
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego, ustalenia programu premiowego i motywacyjnego dla prezesa zarządu, zmian w statucie.
NICOGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
NICOGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.


«Powrót do terminarza spółek